DELA

Blir hon vår kvinna i Bryssel, Britt?

Slutstriden närmar sig. Britt Lundbergs kampanj för en parlamentsplats i Bryssel taktar upp ännu ett steg, och man kan snart inte vända sig om på Åland utan att mötas av en skylt eller en kampanjarbetare som delar ut valprylar.
Det är riktigt bra. Eftersom kampanjgruppen gått in för sitt arbete med hull och hår, med entusiasm och glöd, har man lyckats skapa en närvaro som man sällan uppnår på Åland i ett så ensamt val som detta, när det egentligen bara finns en kandidat på hemmaplan, där inga debatter hålls för att det inte finns någon att debattera med och där kandidater från andra partier som dristat sig till Åland bemötts som icke-åländska.

Med den lilla skönhetsfläcken åsida har Britt Lundbergs kampanj alltså skötts alldeles utmärkt. Det som saknats, och som kan vara det som i slutändan fäller avgörandet, är lite mera pengar att kampanja och annonsera för också på rikssidan. Hade det åländska näringslivet satt in lite mer muskler för att stöda tanken på en åländsk EU-parlamentariker, så hade det nog sett annorlunda ut.
Den absoluta majoriteten av ålänningar, eller av de ålänningar som väljer att rösta, kommer att rösta på Britt Lundberg. Ju fler som gör det, desto mer ökar chanserna för Lundberg att
a. bli den SFP-kandidat som får flest röster
b. för SFP att få ett mandat

För att detta ska hända behövs högt valdeltagande i Åland och Svenskfinland, och lågt valdeltagande i övriga Finland. Om valdeltagandet i Finland stiger, vilket man tror att det ska göra, är det till nackdel för Svenska folkpartiet, som haft fördel av en grupp kärnväljare som röstar flitigt.
Enligt de senaste galluparna ser Samlingspartiet ut att gå mot ett framgångsrikt val, medan Socialdemokraterna tappar mark. Sannfinländarna har fortsatt vind i segeln, och i den värsta av världar blir Svenska folkpartiet utan representation, medan Sannfinländarna tar ett extra mandat.

EU-valet är för många på Åland ett val för regional representation. Den tanken, som också präglat Lundbergs kampanj, är fullt legitim, och en logisk utgångspunkt när man vill positionera sig både mot EU (som inte ger Åland en egen parlamentsplats), och riket (där finländska politiker ju inte är ålänningar och därmed kan definieras ut).
För andra är EU-valet ideologiskt. De åländska socialdemokraterna var inte bekväma med en borgerlig kandidat, och ville behålla sina erkänt goda relationer till Socialdemokraterna på rikssidan. Om Svenska folkpartiet inte lyckas ta detdär sista mandatet kommer det att vara en viktig och enda kanal till Bryssel.

Kanske är alltså laguppställningen inför valet den bästa tänkbara. Britt Lundberg har gjort en bra kampanj. Kommer hon in står hon för en historisk bedrift av betydande mått. Gör hon det inte har hon för Ålands del satt in betydligt med kapital på sympatikontot i Svenskfinland.
Socialdemokraterna har kvar sin kanal till ett av de större partierna i landet.
Och valdeltagandet på Åland ser ut att stiga från det förra valets bedrövliga siffror till något man nästan kan leva med i en demokrati.
Gott val, alla. Och titta på valvakan i Åland24, från 19.50 på söndagen.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax