DELA

Biogas – en smart framtidsbransch för Åland

Biogas är både bra för miljön och förhållandevis billigt att framställa. Och det skulle passa perfekt för Åland.
46 svenska gårdar, främst djurgårdar, har beviljats 30 procentiga investeringsstöd för att bygga egna småskaliga biogasanläggningar. En fantastisk utveckling. Inte minst eftersom det slår så många flugor på en gång.
Men låt oss först backa en aning och tala om biogas. Rätt framställd är biogasen en av de allra bästa förnyelsebara energikällorna. Kommer den från organist avfall, kan vara allt från sopor till kodynga, finns det extremt få nackdelar med bränslet.
Det kan brännas direkt för att via turbiner ge el, eller användas i fordon som drivmedel. När det gäller biodrivmedel för fordon är gasdrift ett av de mest effektiva alternativen eftersom det i praktiken använder sig av samma teknik som med konventionella, fossila bränslen. Till skillnad från elbilarna, som är så i ropet just nu, är det ingen krånglig teknik inblandad och därtill är det dessutom en betydligt billigare lösning.
Så till de svenska gårdarna. Det svenska jordbruksverket beviljar upp till 30 procents stöd till de som vill bygga egna biogasanläggningar på gårdarna. Genom att röta stallgödsel når man tre klara miljöfördelar på en gång, skriver Jordbruksverket på sin hemsida:
”För det första ersätter biogasen fossilt bränsle om det används som fordonsbränsle. För det andra ger det en minskning av utsläpp av metan vid lagring av stallgödsel. För det tredje minskar behovet av mineralgödsel genom att kvävetillgängligheten ökar i jämförelse med orötad stallgödsel.”

För närvarande jobbar landskapsregeringen med sitt program för åren från 2014 och framåt, och näringsminister Fredrik Karlström (Ob) sitter som bäst och funderar på bland annat biogasanläggningar. Egentligen finns det få saker att fundera över, för Åland har mycket att vinna på biogasframställning.
Ta soporna som exempel. I dag betalar vi en hel del för att få någon att ta hand om avfallet från de åländska hushållen. Skulle vi i stället röta det som kan rötas till biodrivmedel skulle vi dels spara i direkta kostnader för sophanteringen, dels kunna sänka importen av fossila bränslen till Åland.
Man kan ha många åsikter om Mises förträfflighet eller motsatsen, men en sak har det fört med sig: ålänningarna är världsledande på sopsortering. Det är något som skulle utgöra en fin grund för ett biogastänkande.

Men det är inte bara sopsortering Åland är ledande på. Också när det gäller miljöteknik ligger Åland i främsta ledet. I våras tilldelades ÅCA Östersjöfondens Ålandspris för biogasanläggningen Gastronomen. Den byggdes av Goodtech som levererar bland annat biogaslösningar i norden.

Kunnandet finns, råmaterialet finns, medvetenheten hos medborgarna finns. Alla ingredienser finns för att göra Åland till en föregångare inom biogas. Så det är egentligen bara för regeringen att se till att också bidragskanalerna till anläggningar för biogas kommer på plats också. Här om någonstans finns tydliga och klara samhällsfördelar om man uppmuntrar till byggande av anläggningar. Just sådant ska samhället stötta med goda bidrag.

Jonas Bladh

Tfn 528 441