DELA

Bilen är viktig för Åland – men säkerhetstänket ligger efter

Utan bilen stannar Åland, brukar man lite slentrianmässigt säga. Likväl är det sant. När vi bor spritt över vida ytor är bilen i praktiken det enda transportmedlet för många ålänningar, då kollektivtrafiken lämnar en del i övrigt att önska.

Men trots detta är trafiksäkerheten eftersatt.
Ta det här med vinterdäck, som ett tydligt exempel. På Åland (och i Finland) är det lag på att man ska ha vinterdäck på sin bil under december, januari och februari. Tänk nu på hur vädret har sett ut sedan den första mars. Temperaturen har pendlat från strax över till strax under noll, det har varit fuktigt i luften. Det har gjort att under dagtid är vägarna torra och fina, men på sena eftermiddagen när temperaturen sjunkit under nollan har också fukten lagt sig på vägbanorna och bildat lömsk svartis.

Regelverket säger alltså att du, från den första mars, kan köra på sommardäck. Men det finns ett tillägg – att om vinterväglag råder ska du ha vinterdäck. Det är en korkad skrivelse, då den som bytt till sommardäck i enlighet med lagen knappast skruvar på vinterdäcken vid halv fem om det är dimma.

Man kan med fog undra varför lagen bara anser att vinterväglag i allmänhet råder under de tre månaderna. I Sverige gäller att man ska ha vinterdäcken ytterligare en månad, till sista mars. Just här på Åland är det i början och slutet av vintern som det knivigaste väglaget drabbar oss. Närheten till havet gör att luften är fuktig och vi har ofta temperaturer just kring noll. Svartisen bildas snabbt och fläckvis vilket gör vägarna lömska och svårbedömda.

Det borde vara självklart att vinterdäckstvånget också borde omfatta månaden mars, som ju är själva definitionen av brytningen mellan vinter och vår.

När man talar om trafiksäkerhet är det svårt att bortse från hur vägarna ser ut. På sina håll är skadorna på vägbanorna mer än lovligt slitna. Förvisso lappas och lagas det frekvent, men resultatet blir sällan lika bra som vid en riktig renovering.

Sidan av vägarna är i många fall än värre. Om olyckan är framme och du får sladd och åker av, är risken stor att du antingen voltar bilen eller träffar ett träd eller en sten. Avåkningszonerna kring de större vägarna på Åland är allt för ofta minimala. Där berg sprängts för att lämna plats är ofta stenväggarna ruskigt nära vägbanan. På många ställen växer träd nära vägen. Dessutom är ofta vägbankarna väldigt branta, vilket ökar risken att en bil voltar över på taket vid en avåkning.

Det är inte farligt att köra bil på Åland, men om du misslyckas i ditt körande är risken hög att avåkningen resulterar i en krock eller en volt. Det är problem som många länder nu tar i beaktande när nya vägar byggs. Man ser då till att bredda avstånden till träd, stenar och annat som ger en kraftig kollision, och planar ut marken för att ge föraren en större chans att dels hålla kontroll över bilen, dels hinna ta ned farten.

Bilen är viktig för Åland, men trafiksäkerheten har inte haft tillräckligt hög prioritet. Det kommer att ta lång tid innan vägar kan byggas om, men det är viktigt att det arbetet påbörjas.

När det gäller det korkade regelverket kring vinterdäcken, kan man genomföra det redan till nästa vinter.

Gör så.

<”Fylld fyrkant”>n