DELA
Foto: Erkki Santamala

Betänketid finns för lagtingsledamöterna

Många av lagtingsledamöterna har inte meddelat om de ställer upp i höstens val.
Men med 170 dagar kvar finns en hel del betänketid kvar.

Enligt Nya Ålands rundringning till partiledarna som publicerades i tisdags verkar kandidatlistorna till lagtingsvalet nu växa så det knakar. Liberalerna har redan över 20 namn på sin lista, Moderaterna likaså. Centern har redan drygt 30 namn och Obunden samling meddelar att kandidatlistan växer snabbare än förra valet.

Det är positivt att många människor vill engagera sig politiskt, det är ett sundhetstecken för den åländska demokratin. Det tyder också på att det finns frågor som skapar ett starkt engagemang.

En av valets stora frågor verkar bli kommunstrukturreformen. Trots att lagtinget redan har fattat beslut i frågan kommer åtminstone oppositionspartierna att anstränga sig för att låta kommunfrågan dominera valrörelsen.

Den har polariserat och partierna kommer att erbjuda väljarna tydliga alternativ. Att det finns tydliga alternativ i en het politisk fråga kan ge effekter både på valdeltagandet och, förstås, vara en förklaring till att partierna redan nu har lyckats engagera många kandidater.

Förra valet ställde 254 personer upp i lagtingsvalet. Socialdemokraterna hade flest kandidater, 53 stycken, och Åländsk demokrati var minst med fyra. Det kan mycket väl bli ännu fler i årets val.

Men det handlar inte bara om bredd, det måste finnas spets också. Och bland de ledamöter som nu sitter i lagtinget tycks det finnas en osäkerhet vad gäller fortsättningen.

Av de nuvarande ledamöterna har tre, Johan Ehn (MSÅ), Axel Jonsson (Åf) och Tony Wikström (S) redan meddelat att de inte ställer upp för omval. John Holmberg (Lib) sade i tisdagens Nya Åland att han troligtvis inte ställer upp igen.

Utöver dessa fyra finns det frågetecken kvar för sittande lagtingsledamöter i de flesta partier. Även om partiledarna uttrycker det som att inga andra har sagt nej, så är sannolikheten stor för att flera av de nu sittande ledamöterna kommer att tacka för sig redan innan valet. Det är förstås en helt naturlig del av processen. Att det skulle bli flera nya ansikten efter valet än tidigare är däremot inte troligt.

I valet 2015 byttes nio ledamöter ut. 2011 byttes sju ledamöter ut och 2003 var det så många som 16 ledamöter som inte hade blivit valda 1999. Och det är 170 dagar kvar, för de som redan har en tydlig politisk profil finns ännu tid att både fundera och kampanja.

För de som redan har bestämt sig är det däremot nu hög till att börja lägga upp kampanjstrategin. Innan ni vet ordet av är vi i mitten av september igen.