DELA
Foto: Michael Donalds<07_Bildrubrik>BESVÄRANDE? Hotellet vid Smakbyn är det senaste projektet som får vänta på igångsättning på grund av besvär mot beslut som myndigheter tagit.

Besvärsrätten riskerar bli en stoppkloss för Åland

Nu kommer byggstarten för hotellet vid Smakbyn att försenas. Orsaken: besvär.
Paret Björklunds planer på ett hotell vid Smakbyn, granne med Kastelholms slott, har valsat i instanserna ett antal gånger. För ett par veckor sedan beslöt landskapsregeringen att inte överklaga den senaste detaljplanen för bygget, vilket i praktiken innebär att rågrannen landskapet gör tummen upp för bygget.

Men bygget kommer att försenas i väntan på att de besvär som lämnats in i frågan ska behandlas.

Besvären fick kansliminister Wille Valve att i insändare och på Facebook förklara att han vill jobba för att besvärsrätten inskränks när nästa lagting tagit sina platser efter valet.

Det var på tiden, kan man säga. Vi har flera gånger tidigare på den här sidan tagit upp problematiken kring besvärsrätten. Dels är den en mycket viktig del i demokratin, genom att den låter pröva lagligheten i beslut som fattas och – speciellt i fall med byggnation – påverkar omgivningen för lång tid framöver. Å andra sidan har besvärsrätten kommit att användas allt för frikostigt och därmed försenat både stora och små projekt, i bland i flera år, vilket kostar pengar och riskerar att stjälpa sagda projekt.

Besvärsrätten är i dag givmild. Om du vill bygga ett garage på din tomt och får alla erforderliga tillstånd och bygglov, kan fortfarande vilken person som helst i kommunen lämna in ett besvär. Det behöver inte vara en granne eller ens någon i byn. Det kan vara vem som helst som inte tycker att du ska bygga ett garage. I fallet med Smakbyhotellet kan också föreningar registrerade i landskapet med verksamhetsområde som täcker till exempel byggnadsvård, men i övrigt inte är part besvära sig.

Å andra sidan måste medborgarnas rätt att överklaga också bevakas. Men det måste gå att göra på ett rimligare sätt än i dag, till exempel genom att bara rågrannar får besvära sig mot ditt garage.

Risken är, precis som Valve skriver, att Åland går miste om investeringar när besvärsrätten är så omfattande. För alla besvär ska behandlas, och sånt tar tid.

Vill man försena ett projekt av den ena eller andra anledningen är det ganska lätt i dag.

Man får hoppas att Valve, eller vem som nu kommer att inneha ministerposter efter valet i oktober ser över dessa regler. Det kommer inte att bli en lätt uppgift att både inskränka besvärsrätten, men också bevara den demokratiska rättigheten att besvära sig mot myndighetsbeslut.

Men rimligtvis borde besvärsrätten dras någonstans där den omfattar de som direkt berörs av beslutet, till exempel rågrannar som har det fiktiva garaget inom synbart avstånd.

Hotellet vid Smakbyn kommer av allt att döma att bli byggt, frågan är bara när. Och det är ett område som både är ett betydande turistmål, och ett som behöver fler sängplatser.

Ta bara golfbanan som lockar mängder med ickeåländska spelare varje säsong, men har svårt med inkvartering för gästerna i närområdet. Nu planeras ett boende också vid golfbanan, och båda lär behövas.

Åland behöver nya investeringar och fler och bättre boenden för turister som gärna spenderar sina pengar här. Det ska man också väga in i besluten.

<”Byline tfn”>