DELA
Foto: Tomas Enqvist

Befogad kritik av den finska asylprocessen

Finland har genom FN förbundit sig att inte skicka tillbaka människor till länder där det finns fara för deras liv.

Ändå händer det. Det är ett nationellt misslyckande.
Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse. Så lyder artikel 14 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. De stater som har anslutit sig till människorättsfördragen är skyldiga att respektera, skydda och verkställa alla människors mänskliga rättigheter, på lika villkor och utan att diskriminera någon.

Finlands asylprocess har kritiserats tidigare. Nu kommer ytterligare en kritikstorm, efter att en irakisk man har mördats efter att han återvänt till sitt hemland på grund av ett negativt asylbesked.

Vintern 2015 gick finska staten in för en tuffare linje i asylprocessen. De asylsökandes tillgång till juridiska ombud försämrades och tiden för att överklaga kortades. Samtidigt ändrade Finland säkerhetsklassificeringarna för Irak, Somalia och Afghanistan vilket möjliggjorde flera avslag. Även när flera positiva asylbesked beviljades i Finland fortsatte de stränga bedömningen av de irakiska fallen.

Hösten 2015 kom en irakisk man med två barn till Finland, precis som så många andra. Han hade, enligt de uppgifter han lämnat till finländska journalister, lämnat sitt hemland på grund av att han blev hotad i sin yrkesutövning som polis. Enligt mannen fick de som inte anslöt till milisen många fiender, men han ville inte.

Vintern 2017 fick mannen avslag på sin asylansökan. Han fick även avslag av Förvaltningsdomstolen. Då återstod bara två val: att vistas illegalt i Finland eller gå med på att åka tillbaka till Irak. Tre veckor efter att mannen åkte tillbaka till Irak hittades han död. Dödsorsaken är fortfarande oklar men enligt mannens familj var det samma milismän som tidigare hotade mannen som är ansvariga för hans död.

FN:s flyktingorgan UNHCR har kritiserat Finland för den utökade tillämpningen av intern flykt, det vill säga att människor inte beviljas asyl för att vissa områden i det egna landet, i det här fallet Irak, anses vara säkra nog att bosätta sig i. Staten får kritik av bland annat Finlands flyktinghjälp för att ha för generösa tolkningar av säkerhetsläget i vissa länder och även möjligheten till den interna flykten.

Finlands inrikesminister Kai Mykkänen (Saml) beklagar händelseförloppet men säger att ett enskilt fall inte ändrar praxis. Men det handlar inte om ett enskilt fall, det är ett fall bland flera. Flera personer har dött efter att ha återvänt till sina hemländer, efter asylavslag.

Finland har förbundit sig att följa FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Finland har förbundit sig att inte skicka tillbaka människor till länder där det finns fara för deras liv. Det är en skyldighet vi ska vara stolta att upprätthålla.

Oavsett vad den utredning som nu ska genomföras i det här enskilda fallet kommer fram till måste dessa livsöden beaktas när riktlinjerna för beviljande av asyl bestäms. Det måste finnas möjligheter att ändra de finländska riktlinjer som nu kritiseras av till och med FN:s eget flyktingorgan.

Inget annat är värdigt en välfärdsstat som Finland.