DELA

Barnsligt att skälla på helt fel återvinningsträd

Mise. Detta förhatliga överhetspåfund, sänt till oss människor i småaktighet av elaka byråkrater och pappersvändare som bara vill krångla till allt som vi skött så naturligt och bra och sopfritt.
Inte.

Sällan har en så välbehövlig reform mötts av så mycket orimligt gnäll och gnat. Sällan har kritiken varit så missriktad. Sällan har så få som verkligen borde stå upp till försvar för det kommunala samarbete de varit med och initierat haft ryggrad nog att göra det.
Det finns självklart barnsjukdomar, som till exempel problemen med faktureringen av invånarna i Föglö kommun. Det i sin tur beror på att adressuppgifterna från kommunerna är bristfälliga, och att det alltså inte gått att få fram exakta uppgifter om vilka personer som bor i vilka hushåll. Inte Mises fel.

Mise kan man heller inte anklaga för att sophanteringen måste förändras. Landskapslagstiftningen kräver att kommunerna har en hållbar strategi för att bli av med soporna, återvinna det som kan återvinnas och kompostera det som kan komposteras.
För att en gång för alla få en gemensam och fungerande lösning har medlemskommunerna gått in i ett samarbete som har alla chanser att fungera bra, om man bara ger det tid.

Det som ytterligare bör göras är att Mise och Ålands problemavfall (Åpab) slås ihop. Det är onödig krumelur med två kommunala bolag jämsides, där det ena fakturerar kunderna och det andra gör jobbet med att upprätthålla de kommunala återvinningsstationerna. Låt alltså Åpab gå upp i Mise, och tydliggör att Mises grundavgift går till just detta, inte en överstor byråkrati som folk fortfarande ser framför sig.

Ålands renhållning har i dag närapå en monopolställning vad gäller avfallshämtningen på Åland. Företaget gör sitt jobb mycket väl, har satsat rätt för framtiden och gör med våra sopor riktigt bra affärer. Detta faktum att Ålands renhållning hämtar in ordentligt med pengar har man hittills inte basunerat ut. I stället har man fört över pengar inom koncernen till huvudägaren Transmar.
Det är ju ingalunda fult att tjäna pengar om man gör det på ett korrekt sätt, och det har Ålands renhållning gjort. Snarast är det väl så att företaget inte riktigt velat hamra in att de avgifter för sophämtningen som folk betalar ingalunda är minimalt små och att det inte är en kommunal service det handlar om, utan en tjänst man är tvungen att ha och betala för.

Man förstår förfarandet, men nog är det ju lite barnsligt att vi som är vuxna människor inte förstår att både tiden och lagstiftningen och kunskapen om återvinning har ändrat så att den självständiga rövartiden när det gäller hushållssopor nu definitivt är förbi.
På minussidan hamnar de skötsamma som i alla tider haft ett minimum av sopor och nu i solidaritetens namn beläggs med orimligt stora avgifter i förhållande till mängdens sopor. På plussidan, för samhället, kommer tydlighet, samma regler för alla samt kostnadstäckning för avfallshanteringen.

Det är tufft, men så måste det vara. Vill man få ner avgifterna så är det fullkomligt obegripligt korkat att klaga på Mise.
Det som kostar är
1. Åpabs hantering av återvinningsmaterial, eftersom man inte får producentansvarighetslagen att fungera. Enligt den borde tillverkaren stå för kostnaderna från avfallshanteringen. Det gör inte producenterna i dag, och då blir det kommunerna och konsumenterna som får betala för skräpet.
2. Ålands renhållnings sophämtningsavgifter. Där betalar du för bra service, men billigt är det inte. Starta för all del en konkurrerande firma, så kanske det blir billigare.