DELA
Foto: Istockphoto

Barn ska inte ingå äktenskap

Det är dags att sluta tänka på våra barn och andras ungar. Finland borde sluta välsigna barnäktenskap.
I helgen uppmärksammades den internationella dagen mot våld mot kvinnor.

Frågan har fått ny luft under vingarna tack vare #metoo-kampanjen som fokuserar på sexuella trakasserier och övergrepp, trots att problematiken är flera hundra år gammal.

Kampanjen markerar att svenskar, finländare och ålänningar som tror att vi lever i ett jämställt samhälle har fel. Bland alla tragiska berättelser är det ändå glädjande att se att hur kvinnor kliver fram och markerar att de inte kommer låta sig tystas om övergrepp och trakasserier.

Samtidigt som en yngre generation kvinnor går i bräschen för att ta kål på tystnadskulturen borgar den finska äktenskapslagstiftningen för att nya övergrepp kan begås. Grundtanken i den finländska lagstiftningen är att man ska vara 18 år och att ett äktenskap ska ingås på frivillig basis.

Men lagen möjliggör också att personer under 18 år kan ansöka om dispens för att få gifta sig.

Dispensmöjligheten används relativt flitigt. Årligen uppskattas att 20–30 ansökningar om dispens skickas in. Mellan åren 1995–2014 ingicks 1 138 barnäktenskap i Finland. Det rapporterade Svenska Yle i veckan.

Runt om i världen drabbas både pojkar och flickor av barnäktenskap. I Finland är den överväldigande majoriteten flickor. I de 1 138 barnäktenskapens var 1 034 flickor. Bland dem fanns 27 stycken 14–15-åriga flickor.

Tillståndet att gifta sig har de fått av Justitieministeriet. För att få dispens kan man åberopa särskilda omständigheter. Graviditet, kulturella eller religiösa skäl kan beaktas som särskilda omständigheter.

Tanken på att så unga tonåringar fått statens välsignelse att ingå äktenskap är absurd. Ännu mer absurt blir det då det står klart att det inte är självklart att barnet som ska gifta sig hörs. Det enda som krävs är en namnunderskrift och en förklaring.

2015 ratificerade Finland Istanbul-konventionen, den första internationella konventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet. Enligt den ska länderna lagstifta mot tvångsäktenskap. Det har varken Finland eller Sveriges gjort. I Sverige införde man strängare lagstiftning 2014. Men precis som i Finland har svenska myndigheter möjlighet att godkänna barnäktenskap av synnerliga skäl eller om anknytning till Sverige saknas.

Framför allt den senare motiveringen dabbar barn som är födda utomlands. Så borde det inte vara. Lagen ska inte behandla barn på olika sätt beroende på var de är födda. Alla barn ska ha samma grundläggande rättigheter. I det ingår i högsta grad att slippa äktenskap fram till 18 års ålder.

Frågan är inte svartvit. Motiveringen som ofta anges från myndighetshåll är det kan vara säkrare för barnet att ingå ett äktenskap på grund av den omgivninghen befinner sig i. Det kanske är fallet, men utgångsläget måste vara barnets perspektiv.

Råkar man ut för en sådan situation är det berättigat att fråga sig om det verkligen är barnets bästa att vara i en sådan miljö.

Lagen borde ändras, för problemen med barnäktenskap lär inte bli mindre i framtiden. I kölvattnet av våldsamma konflikter och oroligheter i världen ökar också antalet barn som riskerar hamna i händerna på människohandlare när de tvingas bege sig på flykt. Var barnen hamnar när de kommer till Europa har ingen riktigt koll på.

Flera internationella organisationer varnar för att de utsatta flyktingbarnen riskerar att hamna i sextrafficking och gifts bort när de kommer till Europa. Är finländska myndigheter inte uppmärksamma finns det en risk för att de spelar människohandlarna i händerna.

Endast strängare lagstiftning räcker inte. För att tackla problemet krävs de mera kunskap. I dag finns det eldsjälar som engagerar sig i frågan, men kunskapen om hur myndigheterna ska hantera frågorna är generellt sett fortfarande på en väldigt låg nivå. Det är inte bra eftersom det leder till att en person kan få väldigt olika bemötande beroende på vem hen råkar möta på till exempel skolan, sjukhuset eller polisen.