DELA

Även en domare kan förklara sig

Lagens krav på bevisning och allmänhetens krav på rättvisa går inte alltid hand i hand.
Vad är en våldtäkt? Kräver lagen våldsamt motstånd från kvinnan för att det ska räknas? Eller kan vilken man som helst som rycker in en kvinna i en bil räkna med att hon vill ha sex med honom om hon inte börjar sparka och skrika?

Så är det naturligtvis inte.
Misstanke om våldtäkt, anmälan om våldtäkt är något man alltid tar på allvar, och polisen på Åland har på ett föredömligt sätt lärt sig att hantera dessa ärenden både med respekt och yrkeskunnande.
Därför blir man både besviken och konfunderad över tingsdomare Pehr Karlströms beslut att släppa den man fri som misstänks för en våldtäkt på Nabben förra veckan, och mest för att man inte förstår varför.

Helt förståeligt reagerar många på detta, särskilt på Pehr Karlström vägran att motivera sitt beslut, och det faktum att ansvariga kommissarien Olof Lindqvist inte håller med om domarens tolkning.
Antalet kvinnor som känt sig antastade av den utsatta mannen är nu uppe i tretton stycken. Kvinnans anmälan kvarstår. Om hon menar att hon blivit våldtagen, och polisen anser det motiverat att utreda brottet, varför häktas inte den misstänkte, eller åtminstone beläggs med reseförbud?

Svaret ligger i lagens krav på konkret bevisning som grund för frihetsberövande. På den punkten finns mycket strikta direktiv, som polisen uppenbarligen i detta fall inte nått upp till.
Lagen och rättvisan är inte alltid kompatibla, men lagen kommer ur människors känsla för rättvisa. Diskussionen kring lagar, deras tillämpning och konsekvenser ska vara levande, och människor förstå varför rättsväsendet fungerar som det gör. I dagens värld finns inte rum för en myndighet som utövar sitt ämbete och sin makt i ett elfenbenstorn och tror sig stå över kritik och behov av att motivera beslut.

Så, tingsdomare Pehr Karlström; Berätta hur du tänker. Ta det modiga steget och det öppna steget att förklara för en tvivlande allmänhet vad ditt beslut grundar sig på, och om lagen de facto är skriven så att en man som påstås ha begått detta brott, på det sätt som skett, inte kan häktas, och varför. Eller lämna över bollen till lagman Kristina Fagerlund.
Av polisen väntar vi oss det självklara, att ni jobbar som tusan för att säkra bevisning för en fällande dom.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax