DELA
Foto: Erkki Santamala

Åtta lantråd blev fem gubbar

Frågan om självstyrelsen är glödhet och upplägget inför debatten spännande.

Därför är det synd att de inget av de kvinnliga lantråden deltar.
Åtta åländska lantråd som samlas runt ett bord på klassisk självstyrelsemark för att prata om vad självstyrelsen är och vad den kunde vara. Tillsammans har de varit lantråd i nästan 40 år. Centerns idé om ett rundabordssamtal på Ålands folkhögskola på onsdag är riktigt bra.

Tyvärr faller den fina idén delvis när det står klart att de kvinnliga debattdeltagarna; de sittande lantråd Katrin Sjögren (Lib) och de tidigare lantråden Camilla Gunell (S) och Viveka Eriksson (Lib) inte kommer ha möjlighet att delta. Deras deltagande hade varit värdefullt av flera skäl; de sitter på de mest relevanta maktpositionerna i nuläget, de har den absolut färskaste informationen om relationerna med riket och de jobbar i eller tätt ihop med Ålandskommittén som reviderar den nya självstyrelselagen. Det är synd att man inte klarade av att hitta ett datum som passade både karriärkvinnorna och gubbarna.

Politiker som avslutat sin karriär brukar vara försiktiga med att ge råd åt yngre kolleger. Debattens tre äldsta deltagare Folke Woivalin (C), Sune Eriksson (Lib), Ragnar Erlandsson (C) har inte varit aktiva i den offentliga debatten under senaste åren. Men samhällsengagemanget finns fortfarande kvar.

Ett exempel på det är Ragnar Erlandsson som fortfarande sitter med i Ålandsdelegationen och granskar landskapslagar. Därför ska det bli intressant att höra deras syn på det dagsaktuella läget. Förhoppningen är att kunna knyta deras historiska perspektiv till de utmaningar som finns i dag.

Relationen mellan riket och Åland har gått i vågor. Att relationerna i nuläget är inne i en dalgång är de flesta överens om. Då kan det vara bra att höja blicken och inta helikopterperspektivet för att se på jobbiga perioder i självstyrelsen historia.

Diskussionsämnen finns det gott om även om debattdeltagarna sinar.

Den enskilt viktigaste frågan för självstyrelsens framtid i nuläget är Ålandskommitténs revidering av den nya självstyrelselagen. Kommittéarbetet har målat upp stora visioner, men var det hela landar återstår ännu att se. Fyra möten återstår och det är nu de svåraste knutarna ska lösas. Med det i åtanke kan det vara intressant att höra de lantråd som var med vid den förra revideringen.

En ny självstyrelselag, en utvecklad ekonomisk autonomi, knackig finsk ekonomi, gigantiska reformer i riket, en spirande nationalism, demilitariseringens roll i ett förändrat världspolitiskt läge, svagare svenskakunskaper i riket, vårdreformens inverkan på självstyrelsen.

Det övergripande temat kommer förmodligen att bli relationer och förmågan att få rikspolitiker och tjänstemän intresserade av Åland. Relationer är lika viktiga i dag som de var när de äldsta männen i panelen var verksamma.

Men sättet att bygga relationer och nätverk har förändrats. Tempot är betydligt snabbare i dag även vad det var för bara tio år sedan. I den här diskussionen hade de kvinnliga lantrådens bidrag varit intressanta att höra.

De två avsatta timmarna för diskussionen räcker knappast till för att gå på djupet, eller ens beröra alla ämnen som aktualiserats bara under det senaste året. Den enda fördelen med att debattdeltagarna blir färre är att samtalet kan bli djupare med färre debattörer som kämpar om att få ordet.