DELA

Att publicera eller inte publicera – det är frågan

Vad publiceras i artiklar och annat redaktionellt material i Nya Åland?

Det bestämmer redaktionen.

Ingen annan.

Tro inte på allt ni läser på Facebook.
Journalistregel nummer ett:

”Journalister är i första hand ansvariga inför sina läsare, lyssnare och tittare. Dessa har rätt att få veta vad som händer i samhället.”

Varje dag tar vi på Nyans redaktion beslut om vad vi ska rapportera om, vad som ska finnas med i tidningen och på vår hemsida. Från tidig morgon då första reportern kommer på jobb tills de sista sidorna skickas till tryckeriet på kvällen tas beslut som i grunden baserar sig på journalistbranschens egna etiska regler, journalistreglerna.

Det är för er läsare vi jobbar.

Reglerna har tagits fram av journalister och för journalister. Att bryta mot dem ger varken fängelse eller böter. Målet är ”att stödja ett ansvarsfullt bruk av yttrandefriheten i massmedierna och främja den yrkesetiska diskussionen”.

De totalt fyrtio punkterna är en grund för beslut, men varje fall skiljer sig åt och varje redaktion kan ha egna principer som de följer.

Journalister drivs av viljan att berätta, men ibland måste man låta bli att berätta allt. Publicering av namn på personer som misstänkts eller döms för brott väcker ofta frågor och diskussion.

I somras hade vi ett fall med en kommunalpolitiker som dömdes till trettio dagsböter för sjöfylleri. I sociala medier diskuterades varför inte Nya Åland skrev ut politikerns namn och varför vi inte ”vågade”?

Men det handlar inte om att ”våga” utan om att vi följde våra riktlinjer.

Enligt journalistreglerna är det fritt fram att publicera namn, bilder eller annat som identifierar en dömd person om det anses relevant av redaktionen. När det gäller minderåriga eller otillräkneliga bör man vara försiktig.

Samma försiktighet gäller misstänkta eller åtalade.

När det gäller offentliga personer som begår brott finns det ibland skäl och allmänintresse i att publicera namnet, men Nya Åland har dessutom en linje som ansvarig utgivare följer:

Om någon i lagting eller landskapsregering misstänks för ett brott publicerar vi deras namn, eftersom de har den största makten. De är valda av oss ålänningar och sitter på folkets mandat i vår lagstiftande församling. Det innebär ett extra stort ansvar att leva som man lär.

Regeln gäller inte kommunala politiker. Där väljer Nya Åland att göra bedömning från fall till fall, precis som när det gäller övriga personer.

Sådant som påverkar publiceringsbeslutet är till exempel hur grovt brottet är, om andra personer blev eller kunde ha blivit skadade och om brottet kan kopplas till eller påverka personens övriga sysselsättning.

Vår uppgift är att rapportera om skeenden i det åländska samhället. Att brott begås är en nyhet, mera sällan är förövarens identitet intressant.

Att ”alla vet” är ingen motivering att publicera ett namn på en misstänkt eller dömd.