DELA

Att minska fortkörningen kräver delat ansvar

Cirka 900 personer ska dagligen ta sig till och från skolområdet vid Övernäs, ett område som inte är anpassat för en hög trafikbelastning. Trafiken och hastigheten utgör en onödig risk för både fotgängare och trafikanter.
Nya Åland berättade i går att den lagstadgade hastighetsbegränsningen på 30 kilometer i timmen i höstas överskreds 4 200 gånger på en vecka på Idrottsgatan, som används flitigt av elever som ska till och från skolan.

Idrottsgatan har alltså blivit en av många smitgator. Även trafikanter från södra Mariehamn har hittat genvägar för att slippa trafikljusen vid Storagatan.

Totalt ska cirka 860 elever mellan 6 och 19 år ta sig till området vid Övernäs skola och Ålands lyceum varje dag. Området med sina smala gator och esplanader är inte anpassat för privatbilism i stor skala.

Trafikanterna bär givetvis huvudansvaret. Lagar ska följas och det är givetvis så att skulle alla hålla hastighetsbegränsningarna skulle risken för eleverna vara mindre.

Men det måste finnas smartare trafiklösningar för att skapa en så säker skolväg som möjligt för alla inblandade.

Infrastrukturnämnden i Mariehamn vill se en bättre helhetslösning, inte bara farthinder på gatorna. Från stadens sida är man tydlig med att det är 30 km/h som gäller. Att se till att lagen efterföljs är polisens uppgift, enligt staden.

Polisen gör hastighetskontroller men hur många och var de genomförs är inte offentliga handlingar, vi kan alltså inte kontrollera om polisen prioriterar skolområden.

Enligt polisen borde Mariehamns stad bygga in hastighetssänkande åtgärder om staden vill få ner hastigheten, enbart poliskontroll stävjar inte överträdelserna.

Frågan har hamnat i limbo mellan två instanser som verkar tycka att det är den andras uppgift att ta problemlösningen vidare. För även om båda instanser har vidtagit förebyggande åtgärder, att sänka hastighetsgränsen och utföra kontroller, så har det uppenbarligen inte räckt till. Om så många som 60 procent av trafikanterna vid en tidpunkt i höstas inte efterföljer lagen så kan man inte annat göra än att konstatera att problemet inte är löst.

För att åtgärda trafikproblemet runt Övernäs skola måste trafikanterna, staden och polisen dela på ansvaret. Problem är till för att lösas, inte skyfflas runt från bord till bord med motiveringen att någon annan ska ta hand om det.

Det finns till exempel flyttbara farthinder, hastighetskameror och hastighetsmätare med display som används runt om på Åland, just nu i Godby, för att stävja hastighetsöverträdelser. Varför inte ge dem ett försök?

Ett förslag skulle till exempel kunna vara att försöka leda trafiken till en större gata, till exempel via Storagatan till Neptunigatan och sedan på sikt bygga ut så att det blir lättare för bilister att släppa av passagerare på särskilda avstigningsplatser. Skulle Västra skolgatan stängas för genomfartstrafik och avstigningsplatsen placeras vid Idrottsgården separerar man fotgängare och trafikanter i större utsträckning.

Från andra hållet skulle bilisterna kunna vika av i rondellen vid Tekniska verken och inte behöva ta sig in på Idrottsgatan.

Problemet går att lösa om alla parter gör en kraftsamling.