DELA

Att granska granskaren

Nya Åland publicerar i dag den första delen av en omfattande granskning av landskapets skattefinansierade public servicebolag, Ålands radio och tv ab. Fram träder bilden av mångåriga missförhållanden och en ledning som inte har lyckats ta tag i problemen.

”Ålands Radio och TV finns till för publiken och samhället och vi ska för demokratins skull se till att det finns oberoende och trovärdig journalistik på Åland. Vi har ett demokratiskt uppdrag, inte ett kommersiellt.”

Så inleds den åländska public service-handboken – dokumentet som styr Ålands radios verksamhet. Det är en fin vision med högt ställda förväntningar, precis som det ska vara. Åland är välsignat med ett brett och mångfacetterat medieutbud, men trots det så ska public service vara en garant för den fria journalistiken.

Med det kommer också ett ansvar. Journalistik är en förtroendebransch, tilliten till en nyhetskälla är avgörande för just den källans kvalitet. Därför skriver radion ”Vi är trovärdiga i vår rapportering och genom sättet vi agerar” i handboken.

Nya Åland kan nu, tack vare en omfattande granskning, visa på långvariga och allvarliga missförhållanden inom public service-bolaget. Förhållanden som har känts till en längre tid, men som ingen har gjort någonting åt och som tar fokus från den samhällsnyttiga tjänst som Ålands radio ska tillhandahålla.

Trakasserier ska inte förekomma på någon arbetsplats. Ett tungt ansvar vilar på styrelsen – de är i slutändan ansvariga inför bolagets ägare: ålänningarna. Nya Åland har därför som ålänningarnas tidning en skyldighet att granska och rapportera. Vi har gjort det med andra skattefinansierade verksamheter, Ålands eget public service-bolag ska inte vara något undantag. Att det gäller branschkollegor är förstås obekvämt, särskilt i ett litet samhälle. Men det journalistiska uppdraget måste gå först. Det är relevant utgående från Ålands radios möjlighet att uppfylla den egna uppdragsbeskrivningen som demokratins väktare, men även som del av befolkningsskyddet. I radions uppdrag ingår även att informera i kristider. Uppgifter bekräftar sprickor mellan den redaktionella och den tekniska avdelningen, vilket kan ses som en risk för Åland som helhet.

Nuvarande ledning har, tyvärr, motarbetat granskningen av bolaget på sätt som inte anstår en demokratins väktare eller rimmar särskilt väl med landskapsregeringens principer om öppenhet i allmännyttiga och skattefinansierade bolag. Nya Åland redovisar bristerna i transparens, eftersom vi anser det vara viktigt att ägarna (ålänningarna) får insyn i vilket förhållningssätt till offentligheten bolagets ledningsskikt har visat upp.

”Det mediepolitiska programmet talar om att det i varje utvecklat och civiliserat samhälle finns ett public service-utbud som är djuplodande och granskande och som speglar mångfalden i samhället. Vidare i det mediepolitiska programmet betonas vår centrala roll för samhörigheten i landskapet Åland och för kulturlivet, demokratin och samhällsdebatten” går att läsa i radions handbok.

Det är också Nya Ålands vision av den allmänna nyhetsförmedlaren. Därför har vi genomfört granskningen som fortsätter nästa vecka, däribland med bemötande av kritiken som framkommer i dagens artiklar.

Anna Björkroos
Chefredaktör

Johan Orre
Opinionsredaktör