DELA

Återinför museikortet

När Ålands kulturhistoriska museum öppnar i sommar kostar inträdet 8 euro per person. Det är en hög tröskel för både ålänningar och turister. Återinför museikortet så att de viktiga museibesöken blir mer prisvärda eller betala mellanskillnaden med skattemedel.
Museichef Annika Dahlblom tycker i Nya Ålands artikel om inträdesavgifter till museer att inträdet borde vara gratis, åtminstone under lågsäsong. Kulturminister Tony Asumaa (Lib) menar däremot att inträdet till de landskapsägda museerna ska finnas kvar, det är en symbolisk summa enligt honom.

Som läget är nu kommer det att kosta 8 euro att se den nya basutställningen som öppnar i augusti. För en familj med två vuxna och två barn, varav ett barn måste vara i skolåldern och således gå gratis, kostar besöket 21 euro. Det är inte en symbolisk summa utan en reell kostnad.

Alla borde ha råd att besöka museer. Ålands kulturhistoriska museum berättar, tillsammans med många andra museer, vår gemensamma historia.

Just nu pågår ett omfattande och genomtänkt arbete för att göra om basutställningen på Ålands kulturhistoriska museum. Målet med utställningen borde i förlängningen vara att så många som möjligt ska nås av den, men det uppnår vi inte genom för höga avgifter.

Dahlblom lyfter i Nya Åland fram en bra poäng, inträdesavgiften gör att de landskapsägda museerna inte konkurrerar ut dem som drivs av till exempel stiftelser och som behöver inkomsterna för att kunna fortsätta med verksamheten. Till exempel Ålands sjöfartsmuseum drivs av en stiftelse och får sina inkomster genom inträdesavgifter och bidrag från Paf, bland annat.

Det går att vända på argumentet och även se att den samlade kostnadsposten för museibesök blir lägre om ett är gratis eller har låga avgifter. En turistfamilj som besöker Åland kanske är benägna att betala för ett museibesök, då utökas de museala besöken genom att ha låga avgifter på ett av museerna.

I Sverige har man sedan februari återinfört fri entre till 18 statliga museer för att öka besökarantalet. I London är de stora museerna avgiftsfria till många turisters stora förtjusning.

Enligt Yle är det främst högutbildade, fler kvinnor än män som besöker museer medan lågutbildade, män och utlandsfödda inte tar sig över tröskeln i Sverige.

Kultur ska inte vara gratis per automatik. Men just den här kulturaktiviteten finansieras redan med våra skattemedel och behöver nödvändigtvis inte inkomsterna för att fortsätta existera.

Det borde finnas ett allmänintresse att alla ska kunna ta del av historien, den tillhör oss alla och genom historien lär vi oss också förstå vår samtid.

Ett bra alternativ skulle vara att återinföra museikortet som fanns tidigare, ett kort som ger inträde till flera museer till rabatterat pris. Det skulle bli mer prisvärt och förhoppningsvis öka besökarantalet. Ålands sjöfartsmuseum har ett gratis återbesök i sin entrebiljett, det är också bra.

Sänk avgifterna eller återinför museikort så att så många som möjligt får ta del av den.