DELA
Foto: Stefan Öhberg

GÄSTLEDARE: Dags att återinföra den kommunala självstyrelsen

Det talas mycket om de åländska kommunernas ekonomi, men mindre om deras särart. Nyan har i sommar bett Ålands kommundirektörer att beskriva sitt förhållande till kommunen de arbetar i och kommunens förutsättningar för framtiden.
Först ut är Andreas Johansson, Sunds kommundirektör.

Åsikterna i ledaren är skribentens egna.

I år så fyller den åländska självstyrelsen 100 år, grattis självstyrelsen. Vi får hoppas att självstyrelsen lever vidare i många år framöver. Vet du som läsare om att det även finns någonting som kallas för den kommunala självstyrelsen? Den kommunala självstyrelsen är tyvärr inte lika livskraftig.
Om inte den kommunala självstyrelsen redan har upphört så är den åtminstone enligt mig på god väg att dö sotdöden.

Nedanstående beskrivning är något förenklad. EU, Finlands riksdag och Ålands lagting stiftar lagar och direktiv som indirekt bestämmer de åländska kommunernas kostnader. Ett exempel är lagstiftning inom utbildningsområdet, som gör att kommunerna tillhandahåller skola och barnomsorg åt sina kommuninvånare. För detta så behövs personal, material med mera, vilket innebär kostnader. Kommunerna kan även erbjuda service utöver den lagstadgade (miniminivån), men om vi undantar detta så kan man säga att kommunernas kostnader indirekt bestäms av EU, riksdagen och/eller lagtinget. Det samma gäller stora delar av verksamhetsintäkterna, där kommunerna enligt lag förbjuds att från att ta ut en avgift av exempelvis skolelever och endast en marginell andel av den faktiska kostnaden för exempelvis en barnomsorgsplats.

Kommunernas kostnader har ökat rejält under de senaste tio åren vilket till stor del beror på utökad lagstiftning.
Samtidigt bestämmer Ålands lagting ensidigt hur mycket pengar kommunerna ska få för att producera den service som åläggs kommunerna genom lag. Den ersättningen sker genom landskapsandelar.
Landskapsandelarna är i allt väsentligt på samma nivå nu som för tio år sedan inklusive övriga ersättningar. Med andra ord så har intäkterna ej följt med vare sig de lagstadgade kostnaderna eller befolkningsökningen.
Skatterna då? Kommunerna har ju rätt att ta ut skatt av sina invånare? Ja det stämmer. Men samtidigt så stiftar Finlands riksdag och Ålands lagting lagar som ger kommuninvånarna rätt att göra avdrag från den beskattningsbara inkomsten. Det innebär att kommunerna får lägre skatteinkomster än de borde få. Lagtinget har med början från år 2022 slutat att kompensera kommunerna för uteblivna skatteintäkter som sker genom avdrag.

Både kommunernas intäkter och kostnader bestäms alltså direkt och indirekt av någon annan än kommunerna själva, vilket är besynnerligt. Om jag går in i en butik och bestämmer hur många äpplen jag ska köpa och vad äpplena ska kosta, då skulle köpmannen anse mig vara besynnerlig. Däremot så accepteras den här principen i vårt samhällsbygge, att lagtinget bestämmer både kommunernas kostnader och intäkter. Detta sker på den kommunala självstyrelsens bekostnad. Ju mer kommunernas inflytande över kostnads- och intäktsutvecklingen beskärs, ju mer minskar den kommunala självstyrelsen, vilket betyder att kommunernas möjligheter att själva besluta om sina egna förehavanden minskar.
Detta sammantaget leder till att kommunerna tvingas att använda det enda instrument som finns, nämligen skattehöjningar. Minskad kommunal självstyrelse leder till skattehöjningar i kommunerna, vilket i sin tur gör att ålänningen blir fattigare samt att Ålands attraktionskraft minskar. I teorin så kan detta pågå tills kommunerna infört en inkomstskatt på 100 procent. Alternativet är att lätta på lagstiftningen och därmed återinföra den kommunala självstyrelsen.

Om Finlands riksdag genom lag skulle bestämma vad landskapet Åland ska göra/kosta och samtidigt bestämma vilken intäkt som landskapet skulle få, så skulle det med all rätt bli ramaskri eftersom det minskar den åländska självstyrelsen. Ålands lagting vet bättre än Finlands riksdag vad ålänningarna vill ha. På samma sätt vet kommunernas fullmäktigen vad kommuninvånarna vill ha mer än vad Ålands lagting vet. Lösningar som fungerar i en stad, behöver inte fungera lika bra på landsbygden.
Därför så önskar jag att Ålands lagting inleder en seriös dialog med kommunerna som syftar till att återinföra den kommunala självstyrelsen.
Jag vill önska alla Nya Ålands läsare en god sommar.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp