DELA

Arbetsro och mediaskugga för 80.000 euro

Inga fler konflikter. Inget mer i tidningar och tv. Locket på och arbetsro.
För detta beslöt Jomala fullmäktige i tisdags att betala 80.000 euro av skattebetalarnas pengar för att säkra bergsskärningen bakom Maxinge-bygget enligt alla konstens regler.
Det var bråttom och ingen tid för återremiss av det föreslagna avtalet från plan- och byggnämnden, som alltså kommit överens med Minimax Ab att kommunen tar denna kostnad.
Det gjorde man bland annat med följande motiveringar:
”Jag är beredd att ta smällen, vi slipper se mera i tidningarna om Jomala kommun och Maxinge.” (Dennis Jansson (M))
”Det kompenserar för kommande processer och för all den interna energi som konflikten har inneburit.” (Björn Geelnard (M))
”Vi är ställda mot väggen.” (Anders Karlsson (C)).

Nu är det ju så, att det inte finns någon juridisk process som Jomala kommun kunde förlora. Det kunde förvisso framläggas besvär och dras ut på tiden, men det är redan klarlagt av kommunstyrelsen att det inte finns något juridiskt hållbart att anmärka på i tjänstemännens agerande, och att Minimax ab faktiskt inte uppfyllt det beviljade bygglovet.
Att man nu betalar bort eländet beror alltså på att en majoritet av Jomala fullmäktige vill det. Man är trött på publiciteten, och förmodligen under press från de krafter som stod bakom den ursprungliga överenskommelsen med Minimax om att Maxinge-bygget snabbt och smidigt skulle malas genom kommunala kvarnar.

Kanske är det helt rätt tänkt. Kanske har processen tagit så mycket tid och kraft att det är värt 80.000 euro att bli av med den. Alternativet hade ju varit att försöka få byggherren att betala, och för det fanns ingen vilja längre.
Backar man bandet några månader, så var det rätt samstämmiga politiker som slog ifrån sig med både armarna om möjligheten att kommunen skulle betala något som helt klart hörde till byggherrens ansvar. Det skulle aldrig ske. Nu har det hänt.

Det må vara hur det vill. Maxinge står där, och vi får hoppas att det blir en framgång och står för stora intäkter till kommunen. Jomala-borna kan gå upp på vägen där bakom och titta på sitt staket, den dag som kommunen skär ner på anslagen till skolmaten eller dagisgrupperna ska bli större.

Men snälla, snälla politiker i Jomala. Säg inte att ni lägger ner så mycket av kommunens pengar på att slippa figurera i media. Det är ju det ni ska göra, så mycket som möjligt, om ni vill bry er om vad medborgarna tycker.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax