DELA

Arbete mot missbruk för dyrt för Mariehamn

På onsdagskvällen ordnade föreningen Fri från narkotika en drogpolitisk debatt, med alla partier representerade.
Det fanns förstås nyansskillnader, men om de viktiga sakerna var samtliga närvarande politiker överens. Man måste prioritera arbetet mot missbruk framom andra saker, man måste börja tidigt, man ska jobba förebyggande. Det är barnen, familjer och att stärka föräldrarna som är viktigast.
Inga konstigheter.
Lite svår blev diskussionen kring landskapets och kommunernas respektive ansvarsområden, men även där, sades det, är det viktigt att prioritera. Om kommunernas förtroendevalda inte tar missbruksproblemen på allvar så ska man välja nya.

Ok. När nu socialnämnden i Mariehamns stad presenterat sitt budgetförslag, som vanligt en sparbudget, vad är det då man tar bort?
Jo, mindre missbrukarvård, en minskning av anslaget från 245.000 till 174.000 euro. En dagisavdelning som stängs trots att förvaltningen säger att behovet av platser snarare ökar än minskar. Mindre pengar till familjerådgivning. Ett av stadens fritidshem, Örnen, stängs. En assistenstjänt bort från barnomsorgen.

Samtliga åtgärder är sådana som påverkar kvaliteten på det förbebyggande arbete mot drogmissbruk negativt, eller gör det svårare för missbrukare att bryta sitt beroende och komma igen.
När valdebatterna avlöses av den krassa ekonomiska verkligheten i kommunerna så hjälper inget vackert tal om prioriteringar. Det blir som det brukar ändå.

Det är inte lätt när man sitter som kommunpolitiker med en rambudget att hålla att komma ihåg det man säger och menar när man talar specifikt om droger. Icke desto mindre är det sant:
Det man investerar innan problemen uppstår, på barn och unga, på skola och fritidsaktiviteter, på att stärka familjer, det är en ren inbesparing, i form av pengar man inte behöver lägga ut i framtiden.
Om man inte gör den investeringen så blir det dyrare.

Allt detta stod klart för Roger Nordlund (C), Danne Sundman (Ob), Göte Winé (S), Kurt Eriksson (ÅF), Lis Karlsson (Lib) och Åke Mattsson (M) på den drogpolitiska debatten. Kanske borde de påminna sina partikamrater i Mariehamns stads socialnämnd om sin insikt.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax