DELA
Foto: Jonas Edsvik
Annette Holmberg-Jansson får troligtvis ett bra förhandlingsläge i kommande regeringsförhandlingar.

Är moderaterna på väg mot vågmästarroll?

Moderat Samling Åland är det parti som lättast kan röra sig mellan nuvarande regering och nuvarande opposition.
Det bäddar för att partiet kan få en vågmästarroll i kommande regeringsförhandlingar.

Med 34 dagar kvar till valet är det ju förstås att gå händelserna i förväg att börja fundera på eventuella regeringskonstellationer. Även om det inte finns några svar än, så finns prognoser som kommer från Åland Gallup.

Där skulle Moderat Samling Åland mycket väl kunna utnämnas till kommande vågmästare.

I och med att mandaten troligtvis kommer att fördelas på åtta partier, förutsatt att både Hållbart initiativ (HI) och Åländsk demokrati (ÅLD) kommer in, så ändras spelreglerna i hur många samarbetspartners en regering kan tänkas behöva ha med sig.

Ett scenario är att Centern vinner valet.

För att Centern ska hitta en majoritet behöver de troligtvis locka över ett eller flera av de nuvarande regeringspartierna. Moderat samling ligger närmast till hands. Annette Holmberg-Jansson uttryckte i sin partiledarintervju i Nya Åland i slutet av juli en målsättning att söka ett borgerligt regeringssamarbete.

Hon utesluter i och för sig inga partier, men vill driva borgerlig politik. Obunden samling och Centern tycks vara på god fot med varandra. Centerns partiledare Veronica Thörnroos flörtade i Nyans partiledarintervju med Obundna och Bert Häggblom, som i sin tur ser den nuvarande oppositionen som regeringsbas.

Enligt gallupen räcker inte den nuvarande oppositionen, om man inte räknar in Hållbart initiativ, till en regeringsbas. De samlar 14 mandat.

En kombination med Centern, Obundna och Moderaterna skulle enligt gallupen ge 16 mandat, en bräcklig men ändå gångbar majoritet som skulle kunna utgöra en borgerlig regering på Åland. Kombinationen skulle kunna söka stöd av Ålands framtid för att ytterligare stärka sin position.

Det nuvarande regeringsunderlaget skulle enligt senaste gallupen få ihop bara 13 mandat vilket förstås inte räcker. Men skulle Liberalerna, Socialdemokraterna och Moderat Samling Åland få med sig Hållbart initiativ på tåget skulle regeringsbasen bli lika stark som det helborgerliga alternativet – 16 mandat.

Det finns också en tanke om att Centern skulle ha intresse i att bara putta ut Liberalerna ur regeringen och fortsätta med de S och MSÅ, men med nuvarnade gallupsiffror räcker inte heller det.

Den starkaste trepartiregeringen skulle C, Lib och MSÅ bilda – 17 mandat. Men i de stora frågorna har skiljelinjerna varit tydliga, inte minst mellan Liberalerna och Centern som båda förutspås göra bra val. Om Katrin Sjögren skulle gå med i en sådan regering behöver troligtvis stora kompromisser göras, vilket förstås inte är en omöjlighet. Men andra scenarier verkar mera troliga i alla fall i nuläget.

I de flesta tänkbara scenarier är det just Moderaterna som, om de lyckas motsvara förväntingarna och ta fem stolar i lagtinget, kommer att spela en betydande roll i att skapa en majoritet åt endera håll. Partiet kan regera med de som står längre vänsterut och de kan också hitta ett borgerligt samarbete högerut.

Den externa kritken som partiet har fått i lagtinget är att man har suttit i famnen på en vänsterregering. Den biter knappast så hårt när man ser till vad som faktiskt har gjorts under den här mandatperioden. Det underskott som fanns i landskapet är nu så gott som borta, en viktig moderat valfråga.

Om partiledningen däremot har fått intern kritik för att ha sympatiserat för långt vänsterut är det värre. Det skulle också kunna vara orsaken till att Holmberg-Jansson vill leda partiet mot ett borgerligt samarbete.

Ett val är inte avgjort förrän väljarna har sagt sitt. Men på förhand ser Moderaterna ut att kunna avgöra om Åland ska ha en regering som leds av Liberalerna eller av Centern. En klassisk vågmästarroll, med andra ord.