DELA
Foto: Ida K Jansson

Är Meri ulven i fårakläder?

Sannfinländarna har utsett Leena Meri till ny representant för partiet i Ålandskommittén. Hon gjorde sig känd på Åland genom att meddela att hon motarbetar förslaget till höjd klumpsumma.
Ålandskommittén arbetar med att revidera, det vill säga att göra om och förnya, självstyrelselagen. I kommittén finns representanter för partierna i lagtinget och i riksdagen. Självstyrelselagen ska förnyas i samråd mellan lagting och riksdag. När förslaget väl är framlagt torde det lätt kunna klubbas igenom.

När vindkraftsstödet för Åland blåste bort och löften om höjd klumpsumma torkade in lades hoppet till arbetet med den nya självstyrelselagen i Ålandskommittén. Tredje gången gillt. Nu ska väl ändå Åland få igenom några av sina krav om utökat självstyre.

När Ålandskommitténs Maria Tolppanen gick från Sannfinländarna till Socialdemokraterna blev Sannfinländarnas plats ledig i kommittén. Valet föll på juristen Leena Meri.

Leena Meri besökte Åland med grundlagsutskottet tidigare i somras och berättade då att hon och partikollegan Simon Elo i grundlagsutskottet ska motarbeta en höjning av klumpsummans avräkningsgrund från 0,45 procent till 0,48. Båda meddelade också att de för sina åsikter som ett förslag till partiet i frågan om klumpsumman. Resten känner vi till. Höjningen blev inte av och Sannfinländarna tog åt sig äran.

Leena Meri visade stor okunskap om hur det åländska självstyrelsesystemet fungerar när hon jämförde landskapet Ålands ekonomi med sin hemkommuns. Hon och Simon Elo skrev ett pressmeddelande där de hyllade sig själva för att ha hejdat klumpsummehöjningen och att Åland inte ska särbehandlas när resten av landet måste spara. Utan att nämna att klumpsumman inte är ett bidrag till Åland, utan skattemedel som betalas tillbaka till det självstyrda Åland för att täcka utgifterna för den service som staten sköter om i riket.

Nu har alltså Leena Meri fått en plats i Ålandskommittén. Hon får vara med och utveckla den åländska självstyrelsen. Hennes utnämning känns som ett ställningstagande från Sannfinländarnas sida. Hon har visat sin okunskap om och sin inställning till Åland och nu ska hon få fortsätta på den linjen i kommittén.

Leena Meri är en medlem av 17. Ensam kan hon inte bromsa självstyrelsens utveckling, men det kunde inte Sannfinländarnas ledamöter i regeringen heller. De fick hjälp av ministrarna i Samlingspartiet och Centern. I det här skedet gäller det för ålänningarna att hålla ihop, även Ålands framtids ordförande Axel Jonsson, som uttryckt sin frustration över Ålandskommitténs arbete. Ålänningarna måste också få med sig så många som möjligt att rikspartierna.

Leena Meri kan bli ulven i hönsgården. Eller ännu en bromskloss i det åländska framgångståget.

I det här skedet kan man inte göra annat än hoppas att allt ska gå bra. Men luttrad som man är känns inte Leena Meris intåg i Ålandskommittén som en god nyhet. Genom att ge henne platsen visar Sannfinländarna var det åländska skåpet ska stå.