DELA
Foto: Erkki Santamala

Är elbil eller gasbil framtiden?

Det råder delade meningar om vilken framtidslösning som ska ligga till grund för nästa generations bilism: gasbilar eller elbilar.

Det kan mycket väl kan bli båda två, men vi behöver inte stanna där.
Elbilen har redan nu etablerat sig som huvudkandidat till att bli fossilbilens ersättare och alla stora biltillverkare satsar i dag stora resurser på att utveckla elbilar.

Men elbilens starka ställning till trots tycks den ändå inte vara given. I den åländska debatten har gasbilen lyfts fram som ett alternativ. Diskussionen väcker en intressant frågeställning: behöver det vara antingen eller?

Det enkla svaret är nej.

Vår nuvarande energiproduktion bygger på stora enhetliga lösningar. Vi har kunnat lagra energi i andra former, till exempel olja, och sedan omvandlat råvaran vid behov. Stora kraftverk har producerat stora mängder energi som sedan har distribuerats till användarna. Med andra ord har det varit en tydlig enkelriktad trafik vad gäller produktion och konsumtion.

Men elproduktionen decentraliseras i allt större utsträckning. Flera mindre källor producerar energi för de lokala behoven, oavsett om det handlar om ett hushåll eller ett landskap, en kommun eller en by. Det lutar åt att decentraliseringen inte avstannar, den kommer också omfatta flera områden än bara själva produktionen.

Då behöver det nödvändigtvis inte betyda att en lösning är rätt för alla.

Ett exempel på lokalproducerad energi är ÅCA:s Gastronomen som producerar biogas från tillverkningens restprodukter. Ett annat är det bränsle från restprodukter från fiskodlingen som tidigare drev stadens busstrafik. Det är lokala, decentraliserade lösningar anpassade för den lokala marknaden men som inte skulle kunna översättas i stor nationell skala.

Gasbilar kan i dag drivas med koldioxidneturalt bränsle, de kan också drivas med fordonsgas vilken i dagsläget inte är fossilfri. Elbilar kan drivas med grön el, men också förstås med el som inte produceras med klimatneutrala metoder.

Vi ska inte begränsa diskussionen till vilket drivmedel vi föredrar utan även hur vi vill ordna vår framtida bilism. För vissa kanske att äga en elbil är det bästa, för andra kanske gas är mer behovsanpassat. Att hyra en bil för viss tid, antingen en längre tid eller per timme kan bli en bättre möjlighet, eller så kommer nya kollektiva lösningar som utmanar hela privatbilismen.

Det kommer att krävas ett nytt sätt att se på framtidens energilösnigar. Att enbart utgå från en universallösning där ett fåtal stora producenter levererar till många små konsumenter är snart en föråldrad modell.

Konsumenternas roll i både produktion och lagring av energi kommer att bli större. Vi ser redan i dag ett växande utbud av solpaneler till egnahemshus och på flera områden installeras nu tvåvägsstationer för laddning av elbilar som möjliggör både lagring av el som sedan kan skickas till andra och laddning för den egna bilen.

Det finns stora möjligheter att tänka mer mångsidigt när det kommer till framtidens energilösningar. Det finns en god chans för ålänningar själva att påverka hur bra vi står rustade inför de utmaningar som omställningen från ett fossilt till ett förnybart system ställer.

Då blir frågan större än drivmedel, och mycket mer intressant.