DELA

Är det Viking eller någon annan?

Plötsligt kommer det lugnande besked om varvsindustrins framtid i Åbo.
Är det Viking Line som förhandlar om nybyggen eller något annat rederi? Det avslöjas inte, men något är på gång.
Det är inte så att krisen definitivt är förbi för STX-varvet i Åbo, varvet som har levererat världens hittills största passagerarfartyg och inom kort levererar systerfartyget. Sedan är orderboken tom.
Tidigare varnades det för att 10.000 anställda inom varvsindustrin i regionen går utan jobb vid årsskiftet om inget sker snabbt. Förra statsministern Matti Vanhanen lovade statligt stöd till det varv som lägger in beställningar. Och allas blickar föll på Viking Line.

Hur det ligger till nu vet inte utomstående. Men det är uppenbart att något är på gång. Näringsminister Mauri Pekkarinen (C) har nämligen i dagarna låtit förstå att varvet i Åbo har order på kommande. Varifrån, det får man inte veta. Men det vi vet är att Viking Line gärna beställer om priset är det rätta. Och med ”rätt” menas i det här fallet lågt.
Varvet och rederiet förhandlade i våras, men kom inte till resultat. Det varvsstöd som kunde komma ifråga skulle enligt Vikings ledning räcka till för bara ett fartyg, men det man förhandlade om var ersättare för såväl Amorella som Isabella, byggda i Split i slutet på 80-talet.
Att Viking Line skulle försöka pressa priset ytterligare var knappast överraskande för någon i ett läge där varven världen över går på knäna. Men det fanns tydligen fler ingredienser i soppan. En månad efter att Viking dragit sig ur förhandlingarna – åtminstone tillfälligt – meddelade ledningen för STX att man byter ut direktören för varvet i Åbo.
Den tidigare vd:n hade inte lyckats få in nya beställningar i den takt som hade krävts för att hålla verksamheten i gång och arbetskraften sysselsatt. Ville STX-varvet med vd-bytet signalera att det fanns ytterligare marginaler att förhandla ner. Och är det det som nu pågår?

Så sent som i början av september vädjade Pekkarinen till Viking Line att låta Åbovarvet ta hand om nybyggena. Och Viking Lines ledning förklarade att man är öppen för diskussioner om någon är intresserad att ta kontakt. Att Viking inte skulle kasta sig på telefonen och ringa upp vare sig STX eller Pekkarinen var rätt klart uttalat.
Efter det har det varit tyst om nybyggena. Tills nu.
Om det är Viking Lines nybyggen Pekkarinen tänker på vet vi inte. Men man kanske har rätt att hoppas.
Om det inte är Viking Lines så har något annat varv lyckats förhandla sig till en förmånlig affär och varvet har inte längre samma akuta behov att få in nya beställningar väldigt snabbt. Vilket i förlängningen kan betyda att priset på framtida nybyggen inte är lika förmånligt som i dag.

Det här är spekulationer, självfallet. Men skulle en gammal politisk räv som Pekkarinen gå ut och antyda att det är affär på gång om det inte ens finns en fjäder?
Kanske, kanske inte. Men det är väldigt mycket mer lockande att luta mot ”kanske inte”.

Harriet Tuominen

harriet.tuominen@nyan.ax