DELA

Äntligen ett bra underlag för framtidsdiskussion

Man frestas utropa som Gert Fylking vid tillkännagivandet av Nobel-priset i litteratur: Äntligen!
Äntligen har det första steget tagits till ett bra och vettigt underlag för en diskussion om hur kommunstrukturen på Åland kan förändras.
Den utredning som på torsdagen presenterades av landskapsregeringen kommer visserligen 10 år för sent, eller åtta eller fyra, men ändå.

Kanske var den politiska tiden helt enkelt mogen först nu för att med nyktra och sakliga ögon se på hur man kan förändra strukturer som inte fungerar eller blir för dyra, och hur man ska behålla. Kanske krävdes det en regering där Centern inte kunde blockera det regionala förändringsarbetet, och där man redan i regeringsprogrammet gjort klart att det ord som den förra landskapsregeringen lanserade – samhällsreform – nu också måste få ett innehåll.

Hur som helst har vi nu fyra alternativ att fundera på, värdkommunmodellen, samarbetskommunmodellen, regionkommunmodellen och en kommun-modellen.
Vi vet vilka frågor som behöver undersökas vidare, och kan också tydligt se vilka värderingar som återspeglas i de olika modellerna.

I rapporten finns en mening som kanske ger nyckeln till hela problematiken: ”Modellerna med regionkommun och en kommun kan ha fördelar för dem som betonar vikten av kompetens och kvalitet, integritet och rättssäkerhet samt ekonomisk bärkraft. Alternativet med värdkommun och samarbetskommun kan tilltala dem som prioriterar närhet och tillgänglighet.”

Med den snäva tidtabell man haft har utredarna gjort ett utmärkt jobb. Nu är det dags för ÅSUB att räkna, och sätta prislappar på alternativen. Och under tiden för oss alla som är intresserade och våra politiker att fundera på hur nackdelarna med den modell man förespråkar ska bli så liten som möjligt.
Om man vill ha en, effektiv och kvalitetssäker kommun, hur ska närdemokrati och tillgänglighet säkerställas? Om man vill ha nära och decentraliserade kommuner, hur ska vi ha råd med dem, och hur ska de leverera lika bra service till alla ålänningar?

Nu kan vi börja snacka.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax