DELA

Äntligen en stadsstyrelse som producerar kompromisser

Äntligen!, får man väl utropa. Äntligen samarbetar partierna i stadsstyrelsen i Mariehamn.
Äntligen kompromissar man så att man får styrkraften att fatta beslut som inte är varken maktspråk eller maktlösa protester. Stadsstyrelsens budgetförslag är det tydliga resultatet av en politisk process, där man fått ge och ta, särskilt på axeln Socialdemokrater, Liberaler och Moderater. Socialdemokrater och Liberaler har fått igenom att det inte införs någon avgift för förundervisningen inom barnomsorgen. Man fick också in 60.000 euro i extra anslag för Pelaren. Det blir en fortsättning på lekparkerna i Folkhälsans regi.

Moderaterna fick in fastighetsskatten, något som säkerligen både Socialdemokrater och Liberaler svalde bara med långa tänder. Moderaterna fick acceptera en högre skattehöjning än man tänkt sig, 0,75 procentenheter. Det gjorde man med förbehållet att staden fortsätter och att man får stöd för en fortsatt snålhet med de offentliga utgifterna, stränga ramar och ett slutförande av personalresurseringsprogrammet som redan sparat åtskilligt med pengar på att färre människor i dag arbetar inom staden.

Resultatet är en budget som är så nära ett nollresultat man kommer. På sista raden står det 1.869.000 euro. 1,5 miljoner av det är en planerad försäljning av Möckelö havsbad, något som stadsstyrelsen fick rösta om och där Liberalerna och Socialdemokraterna hellre sparar området för framtida bruk.
Blir den försäljningen inte av, blir resultatet några blygsamma 100.000 på plus.

Det är kanske den största kompromissen, att stadspartierna, åtminstone de stora, lyckats enas om att både spara och satsa, att höja skatterna och strama åt, och att dessutom våga sig på en så pass nära minus-budget för att slippa ta till ännu tuffare åtgärder.
Ännu högre skatter skulle drabba köpkraften och lägga hela bördan av de lägre samfundskatterna på stadsborna. Högre avgifter inom barnomsorg och försämrade villkor inom skola och omsorg skulle försämra servicen och Mariehamns attraktionskraft som inflyttningsort.

Att man trots en lägre skattehöjning än stadsdirektörens förslag, färre avgifter och några utgiftshöjningar ändå håller balansen beror på att man ytterligare en gång skjuter på ombyggnaden av Ålandsvägen, nu två år framåt.
Är det klokt.

I dagens läge kan svaret bara bli ja.
Hellre vänta med ombyggnaden av en väg som går att köra på än försämra viktig basservice eller chockhöja skatterna.
Plus i kanten alltså för en stadsstyrelse som äntligen börjat göra politik.

I stadsfullmäktige blir det förstås ingen promenad i parken att få igenom en rätt stor skattehöjning, en impopulär fastighetsskatt och rad kvistiga stadsplaneringsfrågor, något som idag tycks vara bland det mest eldfängda i hela stadspolitiken.
Ändå får man väl anta att om de tre stora partierna i staden kommit överens i stadsstyrelsen så kommer det att hålla hela vägen.

Nästa veckas tisdag blir det budgetdebatt i stadsfullmäktige. Den direktsänds i Åland24. Passa på och titta vad politik handlar om i verkligheten, för, bästa stadsbor i alla fall, detta är politik på riktigt.
Kanske för flera kommuner inom en förutsebar framtid.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax