DELA
Foto: Stefan Öhberg

Ansvaret faller på ministern

Efter Nyans avslöjanden om märkligheter i samband med upphandlingar har fastighetsverket polisanmälts.
Varför tror finansminister Mats Perämaa (Lib) att han kan undgå sitt ansvar inför väljarna och skattebetalarna?

Kanske var det business as usual som pågick när fastighetsverkets vd fastnade på en graverande inspelning av ett telefonsamtal, kanske var det bara ett olycksfall i arbetet. Illa var det likafullt.

För under det samtalet försökte vd Stefan Rumander hota sin motpart, arkitekten Michael Donalds, till att ingå en förlikning i en tvist om fakturor. Om Donalds inte vek ner sig skulle han inte få lämna anbud på kommande jobb, förklarade Rumander: ”Vill vi jävlas så jävlas vi, vill vi samarbeta så samarbetar vi.”

Man måste undra om det är sådant godtycke som också avgör vem som vinner anbud? Handlar inte offentliga upphandlingar om juridik?

Men det där med juridiken tycks inte bekymra fastighetsverkets vd. I samma samtal säger han, apropå tvister: ”Vinner du så spelar det ingen roll, det är landskapets pengar, vi omsätter 20 miljoner, vi gör vinster på miljontals euro.”

Ålands skattebetalare bör här känna en kall kåre nerför ryggen. Så Stefan Rumander betraktar det allmännas medel som ”vinster” med vars hjälp han kan ”jävlas” med åländska företagare han befinner sig i rättstvister med? Det verkar onekligen så, för något senare lägger han till: ”Vi kan ju överklaga det till hovrätten så sitter vi tre år med en sån här sak.”

Obetydligheter som rätt och fel och formella regler tycks inte vara fastighetsverkets direktörs prio nummer ett i detta läge. Inte heller juristkostnader.

Men det sista uttalandet är anmärkningsvärt även av en annan, allvarligare anledning.

Rumander hävdar nämligen tidigare i det av Donalds inspelade samtalet att anbudsgivare som fastighetsverket befinner sig i juridisk tvist med, kan uteslutas ur framtida upphandlingar. Det medger han visserligen nu var en feltolkning. Men om Rumander verkligen trodde att rättsläget såg ut så då, när samtalet ägde rum, då utövade han en grav, olämplig och kanske till och med olaglig påtryckning mot Donalds.

Rumander sa ju, i klartext, så här: Vi kan på pin jävelskap hålla dig utanför alla anbud i tre år.

Stefan Rumander är dock inte högsta hönset i denna kycklingsoppa. Han har en chef. Chefen är finansminister Mats Perämaa.

Det är i alla fall Perämaa som i ett beslut från landskapsregeringen yttrat sig om fastighetsverkets hantering av det aktuella fallet. Detta efter att Michael Donalds ombud Marcus Måtar begärt en utredning beträffande ”upphandlingar och jäv samt om brott har begåtts hos fastighetsverket.”

Mats Perämaa har i samband med denna utredning lyssnat på inspelningen av Rumanders samtal med Donalds.

Han har hört sin fastighets-vd säga ”Vill vi jävlas så jävlas vi” och hota en åländsk näringsidkare med omotiverad, för skattebetalarna dyrbar, obstruktion i upp till tre år om denne inte går med på förlikning i en rättstvist.

Och sedan har ministern satt sitt namn under följande slutsats: ”I den utredning som gjorts … har inte framkommit någon allvarlig brist. Landskapsregeringen uppfattar att verksamheten bedrivs enligt landskapsregeringens tydliga förväntningar i ägarpolicy och riktlinjer för landskapsägda bolag, affärsverket och penningautomatföreningen …”.

Verkligen? Så detta är metoder som landskapsregeringen rent av ”förväntar” sig av sina vd:ar i umgänget med det åländska näringslivet? Hot, påtryckningar och godtyckliga uteslutningar från anbud?

Nyans Annika Orre har bett om ett klargörande härvidlag. Ministern valde att svara per mejl: ”Jag har inget att tillägga”.

Kanske var det business as usual som pågick när fastighetsverkets vd fastnade på en graverande inspelning, kanske var det bara ett olycksfall i arbetet. Men hans beteende var oacceptabelt och ansvaret för hans maktutövning faller tungt och direkt på Mats Perämaa.

Det är dags att han slutar fegmejla inifrån landskapsborgen och istället tar det ansvaret.