DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>OROLIGA Vad Orklas samarbetsförhandlingar betyder för åländska Chips ab får vi veta först om sex veckor. Men oron är befogad, utan chipsfabriken blir många utan jobb.

Än har inte dödsdomen fallit över chipsfabriken

Orkla Confectionery & Snacks Finland samarbetsförhandlar – ett av tre troliga alternativ är att flytta fabriken till annan ort.

Följderna kan med åländska mått mätt bli enorma. 103 personer som jobbar på Åland berörs men kringeffekterna kan bli mycket större än så.
Ålands riksdagsledamot Mats Löfström, landskapets näringsminister Camilla Gunell (S) och oppositionspartiet Centerns ordförande Jörgen Pettersson reagerade snabbt på nyheten om samarbetsförhandlingarna. Domen var enig: det är katastrof om Åland blir av med chipsfabriken.

Snacksenhetens vd Pasi Flinkman säger att det inte är klart vilka konsekvenser samarbetsförhandlingarna kan få för Åland men formuleringar som ”överlappande produktion” och ”alla anställda på Åland berörs” leder tankarna till att Orkla kan tänka sig att flytta produktionen från Åland.

2005 när norska Orkla köpte börsnoterade Chips Apb var många oroliga för att produktionen skulle komma att flyttas. Varför skulle Orkla utan övriga kontakter till Åland, med sin besvärliga logistik, fortsätta producera snacks här?

Men det tekniska kunnandet har gjort fabriken i Haraldsby till en stark spelare inom Orkla-koncernen och har använts för att utveckla andra Orkla-fabriker.

Chipsproduktionen på Åland har stora kringeffekter i det åländska samhället. Mellan 25 000 och 30 000 ton potatis levereras varje år till fabriken i Haraldsby, mycket av det produceras av de 65 åländska odlarna. Delar av den åländska transportindustrin, Transmar och Fjärdvägen, har helt eller delvis byggts upp runt att frakta de 100 000 chipspåsar som produceras på Åland till marknaderna i riket och grannländerna.

103 personer som jobbar inom Orkla Confectionery & Snacks på Åland berörs av samarbetsförhandlingarna. Många fler berörs indirekt.

Chipskonsumtionen i Finland är relativt låg. Finländarna äter drygt tre kilo per person årligen medan motsvarande siffror är fem för Sverige och sju för Norge. Nyckeln till den finska marknaden är och har varit det åländska varumärket Taffel. Tycker Orklas ledning att tre kilo per person och år är tillräckligt mycket för att fortsätta producera åländska chips för bland annat den finska marknaden?

Orklas kvartalsrapport från slutet av 2015 nämner också att lönsamheten i Finland har gått ner på grund av en svår snacksmarknad.

Men Orklas snacksenhet växer snabbt. På den lettiska marknaden har man växt genom företagsköp och efterföljande fusionering.

Snacksenheten hade 145 anställda 2011 enligt Kauppalehti. 2015 hade de 385 anställda. Förklaringen till samarbetsförhandlingarna kan och är troligtvis så enkel att produktionen måste harmoniseras för att öka lönsamheten. Eftersom fabrikerna blir flera i koncernen finns säkert funktioner som inte behövs på alla ställen, det blir också en lönsamhets- och effektivitetsfråga.

Pasi Flinkman säger att det inte är någon omöjlighet att produktionen flyttas till Haraldsby istället för ifrån Haraldsby. Ingenting är säkert i dagsläget.

Chips ab är viktigt för Åland men också för Orkla, och än har fabriken i Haraldsby inte fått någon dödsdom. Men om så skulle vara fallet får det enorma konsekvenser för Åland.