DELA

Ambitiöst och nytänkande abortupprop för Europa

Året är 2024 och vi diskuterar, obegripligt nog, fortfarande varje kvinnas rätt att själv bestämma om hon vill genomgå en abort.Det europeiska medborgarinitiativet My Voice, My Choice har lanserat ett kreativt förslag som kan rädda kvinnors liv utan att abortmotståndare kan komma dragandes med svepskäl som att ”EU tar makten från det enskilda landet”.

I mitten av april i år registrerade EU-kommissionen medborgarinitiativet My Voice, My Choice för säker och tillgänglig abort”, med målsättningen att ge ”människorna i Europa chansen att göra kvinnors liv friare, säkrare och bättre; oavsett var de bor i vår union, oavsett vilka villkor de lever i.”

Målet är att samla en miljon underskrifter från minst sju EU-länder före den 9 juni, då EU-valet hålls.

– Ambitiöst, men fullt möjligt, säger Kvinnosaksförbundet Unionens generalsekreterare Eekku Aromaa, som koordinerar kampanjen i Finland, i en intervju med Yle.

I Finland har kampanjen snabbt fått stöd av flera tunga organisationer som Läkarförbundet, Finlands Barnmorskeförbund och Befolkningsförbundet. För det är bara att konstatera att det numera är väldokumenterat att abortförbud och begränsningar inte leder till minskat antal aborter, utan till att man i stället söker andra alternativ som så kallade ”osäkra aborter”. Kvinnor dör helt i onödan på grund av sträng abortlagstiftning.

”Att abort inte räknas som grundläggande hälso- och sjukvård för kvinnor i många delar av Europa utsätter kvinnorna inte enbart för fysisk skada, utan medför också otillbörlig ekonomisk och psykisk stress för dem och deras familjer, som ofta hör till olika marginaliserade grupper som sämst har råd”, skriver organisatörerna till det medborgarinitiativet.

My Voice, My Choice, vilket kan översättas som Min röst, mitt val, faller tillbaka på EU:s grundläggande fördrag och hänvisar bland annat till att det handlar om alla EU-medborgares mänskliga rättigheter, värdighet och jämställdhet och att det helt enkelt är en stor folkhälsofråga. Organisationen bakom initiativet beskriver sitt upplägg som en frivillig solidaritetsinsats. Den vill att EU-kommissionen lägger fram ett förslag om ett nytt ekonomiskt stöd. Via det kunde medlemsstater som vill och har möjlighet få ekonomisk kompensation för att hjälpa och ta emot kvinnor från andra länder i Europa som saknar tillgång till säkra och lagliga aborter.

”Vårt initiativ syftar inte till att harmonisera eller inkräkta på medlemsstaternas lagar och andra författningar, utan omfattas snarare av EU:s stödjande befogenhet, i enlighet med de regler som fastställs i EU-fördragen”, förklarar man.

Och invånarna i Finland har hittills visat sitt starka stöd för idén. Enligt EU:s hemsida för medborgarinitiativ har 28 596 finländare skrivit under namninsamlingen hittills. Målet är satt till 35 000 men Finland sticker ut ordenligt i listan redan nu. Våra nordiska grannar Sverige och Danmark har bara några hundra underskrifter i nuläget.

Ett annat land som står i paritet med Finland är Slovenien, där initiativet tog sin början. Intressant är att i Polen har rätt höga siffror, drygt 27 000 underskrifter finns på listan den 13 maj. Polen som förändrats från att gå i bräschen, till att numera ha bland de strängaste lagarna i EU där det krävs livsfara för kvinnan, våldtäkt eller incest för att få göra en abort.

”Det här måste få ett slut. Med detta europeiska medborgarinitiativ kommer vi att gå vidare mot en rättvisare politik som på ett mer solidariskt och konkret sätt ger uttryck för våra europeiska värderingar ”, slår medborgarinitiativet fast.

Och det borde vara enkelt för oss alla att hålla med. Men vi kan minsann inte slå oss för bröstet och slappna av.

En färsk analys vid Åbo Akademi, gjord på uppdrag av Svenska Yle, bekräftar den globala trenden där unga män blir mer konservativa medan kvinnor blir mer liberala. Enligt en webbenkät med finlandssvenskar i åldern 18–27 år anser mer än var fjärde deltagande man (28 procent) att rätten till fri abort borde begränsas. Motsvarande siffra hos kvinnorna var sju procent.

My Voice, My Choice-upplägget är förstås inte lika bra som det självklara, att alla kvinnor skulle ha samma fria rättighet till abort. Och alla som vill, eller skulle behöva, åka till ett annat land för att få vård kommer inte att ha förutsättningarna att göra det. Men sett till alternativen måste förslaget ändå ses som en smart lösning på ett otroligt polariserande och känsloväckande problem.

Det kan till och med ses som troligt att hårdare påtryckningar, som till exempel försök till harmoniserande EU-lagstiftning, just nu inte skulle leda till förbättringar utan till och med ge abortmotståndet mer vind i seglen i vissa länder.

Då kan istället upplägg som My Voice, My Choice vara ett steg på vägen. Ett sätt att säkerställa att kvinnor får den vård de behöver.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp