DELA

Allt som inte måste vara hemligt ska vara offentligt

Det är som att höra ett eko från gångna ledare när man ska kommentera de senaste turerna kring landskapets revisionsbyrå.
Allt tar och har länge tagit alldeles för lång tid. Allt hålls och har länge hållits alldeles för hemligt.
Orimligt mycket resurser har lagts på revision av enstaka projekt, sådana som tidigare ledande revisorn Agneta Mannberg-Jansson av en eller annan orsak bedömde som viktiga.
Revisionen av Ålands hälso- och sjukvård, landskapets största enskilda kostnadspost, negligerades under många år.

Dokumenterade samarbetssvårigheter på avdelningen har lämnats utan åtgärd, och när man väl tagit itu med dem har man misslyckats med att nå en konstruktiv lösning. Riktigt rejält dessutom.
När man slutligen sade upp revisor Leif Holländer ledde det till rättsprocess och ett kostsamt bakslag för landskapet.
Dessutom, vilket vi i dag vet, kostade den processen Åland en nyanställd ledande revisor, Johan Kihlman, som efter tre månader sade upp sig och riktade skarp kritik mot hela förvaltningen som enligt honom äventyrade hans rättssäkerhet som revisor.

Utifrån det vi faktiskt vet råder dessutom ingen klarhet kring om alla på revisionsbyrån är spritt språngande kolliga, om några är det, om förvaltningschefen är det, eller om vansinnet rentav spridit sig till hela landskapsregeringen.

Det i sin tur beror på att landskapsförvaltningen fortfarande, trots ny kommunikationschef och strategier så det understa ruttnar jobbar med att delge allmänhet och media så lite som möjligt.
I stället för maximal öppenhet satsar förvaltningen gång på gång på skademinimering.
Det är fel.

I fallet Johan Kihlman borde informationen ha varit så här: Ledande revisorn har sagt upp sig. Han är starkt kritisk till landskapsförvaltningen, och menar att landskapsregeringen i plenum borde ha beslutat om Leif Holländers retroaktiva lön. Landskapsregeringen och förvaltningschefen har en annan åsikt, som motiveras som följer.
Och så en motivering.
Avslutningsvis: Kihlmans brev bifogas. Hans kontaktuppgifter är?

Allt detta är offentligt. Allt som är offentligt kommer fram förr eller senare. Mycket av det som inte är offentligt kommer också fram.

Skippa de ändlösa politikerpresskonferenserna. Ge oss rak information om det som bränner. Och sluta fega om svåra saker.

Nina Fellman