DELA

Alla vuxna är inte heller mogna

Är 16-åringar tillräckligt mogna för att rösta i val? Det tycker flera lagtingsledamöter på Åland.
En sänkt rösträttsålder handlar dock inte bara om mogenhet bland de som röstar. Det ställer också högre krav på politikerna.
På Åland har frågan om rösträttsålder varit upp i två omgångar lagtinget i vår, senast i form av en hemställningsmotion av Danne Sundman (Ob). ”Det är helt riskfritt”, argumenterade Sundman i debatten. ”Det handlar sist och slutligen om att rent tekniskt skriva en siffra på en valsedel, förstå vad den siffran betyder och det är inga problem för de ungdomar som vi har här på Åland.”
Så anser nu även Europarådet, som i förra veckan antog en resolution om att jobba för att sänka åldern för rösträtt till 16 år i hela Europa för att öka ungas deltagande i demokratin. Men det lär dröja, tror experterna. Speciellt i Sverige är opinionen mot sänkt rösträtt fortfarande stark: 76 procent av svenskarna tycker att det skulle vara en dålig idé, enligt den senaste gallupmätningen.

Om det är
så riskfritt, vad är då problemet? I en rapport från det finska justitieministeriet konstateras att det inte finns några uppgifter om ungdomars mogenhet att rösta och att ungdomar har en svag kunskapsbas när det gäller politik. Med andra ord: 16-åringar är inte tillräckligt erfarna eller pålästa för att kunna se igenom politiska löften som inte är realistiska. Med andra ord: unga människor är mer mottagliga för populism. Med andra ord: det finns en risk att 16-åringar inte förstår vad den där siffran på valsedeln betyder.
Det är viktigt att man också diskuterar och lyfter fram de problem som finns och inte förenklar. Det är svårt att tro att de åländska unga skulle vara varken mer eller mindre politiskt mogna än sina jämnåriga i resten av Europa. Men det är inte riktigt klart hur man ska förstå det här med mogenhet.
För det första: även om man är mer trendkänslig när man är ung behöver det inte betyda att man är mer extrem. Det menar Henrik Oscarsson, professor i statsvetenskap som är för en sänkning, i en artikel Dagens Nyheter. Tvärtom, när svenska Centern gick framåt på 70-talet var det främst bland unga som partiet ökade. Ja, enfrågepartier som Piratpartiet skulle troligtvis få medvind. Skulle Sverigedemokraterna få mer röster ifall man sänkte rösträttsåldern? Marginellt, tror Oscarsson.
För det andra: frågan är hur mycket en politisk mognad egentligen har med ålder att göra. Mer än var femte vuxen finländare skulle enligt gallupmätningar rösta på Sannfinländarna om det var val i dag, ett parti som själva betecknar sig som populister. Men än var femte vuxen finländare skulle alltså ge sin röst åt ett parti som säger att de inte tar ansvar för landet, utan bara vill vinna i val. Hur moget är det?

Vem är tillräckligt mogen att delta i demokratin? Fram till 1944 – ingen under 24 år. Fram till 1906 – inga kvinnor. I Österrike 2011 – alla över 16. Eftersom mogenhet är svår att mäta vet man egentligen inte vad som händer innan man provat. Efter att fem tyska delstater sänkt rösträtten har man kunnat konstatera att det åtminstone där gick utan dramatik.
Nej, alla 16-åringar är inte mogna. Men det är inte heller alla vuxna. Och nej, alla 16-åringar kan inte politik. Men det kan inte heller alla vuxna. Och ja, det finns en risk att de extrema rösterna blir fler om fler trendkänsliga ungdomar deltar. Den politiska kartan kan och kommer att förändras när rösträtten utvidgas. Man kan inte som Danne Sundman påstå att det är helt riskfritt. Politik är väl föresten ändå större och viktigare än ”siffror på ett papper”, annars skulle det väl inte vara någon skillnad vem som får vara med?
Men att unga är känsliga för trender är inte kärnan i problemet med populism. Problemet är i så fall trenderna, och de är hela samhällets problem. Det är de vuxnas problem, de som redan röstar och bestämmer.
Att sänka rösträttsåldern kräver mognad av de unga, men det är inte den viktigaste frågan i sammanhanget. Rätten att delta i demokratin kan inte begränsas av att vuxna som för en omogen politik riskerar dra de unga med sig. Kanske är det i så fall politikerna som måste bli mer mogna.

Sara Othman