DELA
Foto: Ida K Jansson

Alla är inte som Dagny Carlsson

Internet har på kort tid gått från att vara en rekreationsform för entusiaster till att bli en nödvändig del i samhället.

Om en grupp inte har tillgång till internet skapas ett demokratiproblem.
I gårdagens Nya Åland kunde vi läsa om Dagny Carlsson från Sverige. Vid 104 års ålder är hon världens äldsta bloggerska, med 1,84 miljoner träffar på sin blogg. Dagny Carlsson är också med i affärsnätverket Linkedin och det sociala nätverket Facebook.

Hon föddes 1912, innan Finland blev en egen nation. Samma år som hon föddes sjönk Titanic och Thomas Edison uppfann glödlampan med volframglödtråd. Hon har genomlevt två världskrig och var 18 år gammal när Mahatma Gandhi ledde Saltmarschen, en 40 kilometers vandring för att utmana Storbritanniens saltmonopol och en essentiell del i självständighetskampen. Fem år före hon föddes lanserades autokrommetoden som ligger till grund för färgfotografiet.

När world wide web lanserades av Tim Berners-Lee hade hon redan hunnit fylla 78, hon lärde sig använda en dator vid 90 års ålder.

Dagny Carlssons levnadstid vittnar om vilken otrolig utveckling vår del av världen har genomgått på bara en människas livstid. Från att ha varit med i färgfotografiets tidiga stadium kan hon nu ta en digital bild med sin mobiltelefon, uppkopplad till ett internet som överstiger Tim Berners-Lees vildaste fantasier, och ladda upp den på sin egen blogg. Från att ha bevittnat den moderna glödlampans utveckling kan hon nu använda en bärbar dator som kan gå i timtal utan att ens vara kopplad i väggen.

Ur ett historiskt perspektiv är det makalöst. Aldrig tidigare har utvecklingen gått så snabbt som nu.

Men Dagny Carlssons historia är också en vittnesskildring om hur allt fler funktioner flyttar ut på nätet. Det blir allt viktigare för att vi ska kunna delta i den offentliga debatten och att hålla oss ajour med samhället runt omkring oss. Om en grupp i samhället inte har tillgång till internet skapas ett demokratiproblem.

Enligt den svenska rapporten Pensionärerna och internet använder 58 procent av Sveriges pensionärer nätet dagligen. Rapporten visar också att det finns en tydlig skillnad mellan åldersgrupper inom pensionärsspektrat, även om nätanvädningen ökar bland samtliga. Personer över 75 år använder inte nätet lika ofta som yngre pensionärer. En undersökning i Finland visade att drygt 30 procent av alla 75-åringar använde internet 2014, en ökning med tio procentenheter från 2011.

Det finns också en klassklyfta i internetanvändandet. Personer som saknar högre utbildning använder i inte nätet i samma utsträckning och sämst ställt är det bland kvinnor över 75.

Allt fler funktioner lämnar den analoga världen. Äldre som svenska Yle har pratat med berättar att post och räkningar lättast sköts via nätet. Även aktuella tidtabeller är lättast att få via internet. Det går att sköta sitt liv utanför den digitala sfären, men det är inte lätt. En avhandling från Umeå universitet visar också att användandet av datorer och internet skapar en större delaktighet i samhället.

Alla är inte som Dagny Carlsson. Internet har på kort tid gått från att vara en rekreationsform för entusiaster till att bli en nödvändig del i samhället. Det betyder att tillgången blir allt viktigare och den måste underlättas vare sig det rör sig om det tekniska kunnande eller de ekonomiska faktorer som kan begränsa eller underlätta användandet. Trösklarna måste sänkas, så att samhället i framtiden får läsa flera bloggar som Dagny Carlssons.