DELA
Foto:

Aldrig igen

I går var det 70 år sedan andra världskriget tog slut. Bara 70 år sedan de allierade slogs för friheten, en frihet som i dag är hotad på nytt.
För 70 år sedan skrev Nazityskland under kapitualtionsavtalet med västmakterna och Sovjet. Sex år av strider var över, friheten hade vunnit. I alla fall på den västra sidan av järnridån. Miljontals hade fallit offer för ondskan, och världen var ense om att det inte skulle hända igen.

I dag är samma frihet hotad på nytt, tecknen är många. Det mest påtagliga är kanske den högerextrema, nationalistiska, rörelsens pånyttfödande. Med retorik som inte så lite påminner om den som Hitler använde på sin väg till makten i Tyskland har de bruna partierna flyttat fram sina positioner och vunnit väljarunderstöd i snart sagt varje europeisk land.

Nu är inte hotet judar och homosexuella, som på 30-talet, utan muslimer. Men argumentationen känns igen, liksom förhållningssättet till vetenskapen. Även kulturellt ska allt som inte tillhör den klassiska nationella kulturhistorien missgynnas. Känns det igen?

Men det är inte bara den bruna floden som hotar. Utan också våra ”vanliga” folkvalda. I kampen mot brottslighet i allmänhet, och terrorism i synnerhet, bygger man ut övervakningen av medborgarna. Allt kan avlyssnas, inget är heligt.

Från det lilla, med till exempel färdskrivare i vanliga personbilar som ger rabatt på försäkringen, till NSA och andra underrättelsetjänsters allt mer omfattande övervakning av allt vi säger, allt vi skriver.

Världen är mindre fri, och det finns fler som vill att den utvecklingen ska fortsätta. I öster sitter den nye tsaren och spänner sina välexponerade muskler. I den fattigare delen av världen har religiösa fanatiker skickligt utnyttjat både fattigdom och det faktum att folket oftast är skolat i att lyda auktoriteter.

I väst finns starka ekonomiska intressen i att världen ska fortsätta vara orolig. Flyktingströmmar ger chanser till intäkter för omoraliska hyresvärdar. Hoten ger klirr i kassorna åt både vapentillverkare och privatarméer.

Här för leden skrev Wolfgang Hansson i Aftonbladet att det verkar som att världen är på väg att gå åt helvete för att den är på väg att gå åt helvete.

Det var inte det de stred för, då för 70 år sedan.

Det är ingen lätt kamp, den mot mörkret, men den måste föras, och föras med ett mål:

Aldrig igen.

(Foto: ”Bundesarchiv Bild, Wikimedia Commons)