DELA
Foto: Erkki Santamala

Ålänningarna viktigast för självstyrelsen

Den åländska självstyrelsen är en fråga som nu känns hetare än på länge.
Nästa vecka räcker Ålandskommittén över sitt betänkande till en ny självstyrelselag, som vi i nuläget faktiskt vet ganska lite om men som kommer att forma utvecklingen av vår framtida självstyrelse. Men systemet ska bli mer flexibelt, en signal om att utvecklingen av vår självstyrelse aldrig blir färdig.

Självstyrelsen är en levande process vars innehåll hela tiden måste stötas och blötas, även om det kan kännas som att Ålands politiker ibland skriker för full hals, ibland för döva öron.

Självstyrelsen innebär att vi får tala vårt språk och bestämma över våra egna angelägenheter. Under nästan ett sekel har självstyrelsen utvecklats, ofta i skiftande politiska landskap. Den kommande självstyrelselagen är den första som Sannfinländarna har varit med och utformat. Ålands särställning vad gäller svenska i Finland passar inte in i den sannfinländska nationalistiska föreställningen om ett land och ett språk, Åland är inte det enda området som tampas med liknande uppfattningar.

Utvecklingen för minoriteter i Europa just nu är motsägelsefull. Å ena sidan stärks både kunskap om, och inflytande för minoriteter i Europa.

Å andra sidan har de nationalistiska strömningarna i Europa de senaste åren snarare försämrat situationen för minoriteter. I länder som styrs av nationalister ligger fokus på det egna landet, och den likriktning som nationalism leder till krymper minoriteters manöverutrymme. Det är bekymmersamt.

Det finns också exempel där nationalismen har gett ett annat utslag, där det snarare har eldat på ivern att påskynda frigörelsen från sina länder. Brexit gav Skottland ytterligare ett incitament att försöka frigöra sig från Storbritannien.

I Katalonien, ett annat område där självständighetstanken har varit stark, verkar däremot andra vindar blåsa. En undersökning i april av tidningen El País visar att flera katalaner nu hellre ser en större autonomi än självständighet från Spanien.

De nationalistiska strömningarna har även någonting obehagligt i bagaget, nämligen exkluderandet av människor som inte passar in i mallen.

Här har Ålandsexemplet, som redan i dag används som studieunderlag för fredliga konfliktlösningar, en chans att ytterligare stärka sitt varumärke.

För ett inkluderande Åland är ett bättre Åland. Att flera människor kommer hit och även vill stanna här är en förutsättning för att Åland ska förbli en välmående region.

Det finns en faktor i självstyrelsen som är viktigare än alla andra, viktigare än traktat och historia. Det är ålänningarna.

För utan människor som vill utveckla och ta ansvar för Åland har vi ingen självstyrelse. Utan medborgare som vill engagera sig spelar resten ingen roll.

Så klappa er på axeln i dag, hissa flaggan och ät en bit tårta. Och fortsätt sedan arbetet framåt.