DELA

Åländskt affärsliv en fascinerande mosaik

Eckerölinjen och Birka Line. Ålandsbanken, Wiklöf och Konstsamfundet. Det är stora pengar i rörelse nu, men exakt hur och varför kräver ett visst mått av kremlologi – konsten att tolka kryptiska signaler.
Visst sätter de myror i huvudet på en, dessa affärer i de åländska storbolagen. Den som betraktar det hela utifrån känner inte till detaljerna, men så småningom, efter idogt betraktande, börjar man urskilja mönster. Ungefär som med mosaik. Ser man på de enskilda delarna förstår man ingenting, men backar man några steg så syns det mönster.

Ta Ålandsbanken. Med lite tid och avstånd syns det tydligt att den process som (mer eller mindre) startade med avskedandet av Folke Husell som vd för Ålandsbanken ännu inte nått sin kulmen.
Efter en kort tid av återhämtning då finansmannen Anders Wiklöf brådstörtat lämnat förvaltningsrådet i protest, har densamme sakta stärkt sitt ägande i banken, så att han nu faktiskt sammantaget är den största ägaren. Aktieköpen har gjorts i samarbete med andra kapitalstarka aktörer, bland andra vännen Ben Lundqvist och finlandssvenska Konstsamfundet.
I bakgrunden finns ett tidigare närapå realiserat samarbete med Aktia, en affär som gick i stöpet när Folke Husell fick sparken, samt en långvarig animositet mellan Wiklöf och bankens styrelseordförande Göran Lindholm.
Det är en maktkamp. Det är payback time. Och det blir säkerligen en lönsam affär för de inblandade, som inte gjort sig kända för att göra dåliga affärer.

När Anders Wiklöf nu genom en rad företagskonstruktioner och aktieköp i banken skaffar sig större inflytande kan man förmoda att tiden snart är mogen att agera. En spekulation är att det kommer att ske i första hand genom ommöbleringar i bankens styrelse och så småningom genom ett byte på vd-posten.
Aktias vd Mikael Ingberg är mycket väl sedd i Wiklöf-sfären. Det torde alltså inte vara överraskande om det planerade samarbetet så småningom kommer upp på agendan igen. Att Folke Husell dyker upp på någon (styrelse)post är också en lågoddsare.

Eckerö-Birka-affären är ett pussel. Också där bryts olika maktsfärer mot varann, men inte med lika tydlig driv. Det man kan tyda sig till är att Eckerölinjens styrelse (och således ägare) vill ha total kontroll över Birka. Något måste man alltså vara oense om inom Birkas styrelse där dock en majoritet redan representerar Eckerölinjens ägare.
Birkas vd Anders Ingves ställdes inför fullbordat faktum vad gäller köpeanbudet, vilket också det är en märklig situation, när styrelsemedlemmen i Birka Björn Blomqvist också är Eckerö-vdn Björn Blomqvist som lagt fram anbudet. Vad pratade man egentligen om på Birkas senaste styrelsemöte – vädret?

Den mest pressande frågan är: Varför? Det är mycket pengar Eckerölinjen ska ut med för att köpa något som man egentligen redan kontrollerar. Priset är lågt, och kanske är det just det som är förklaringen. Birka börjar nu så sakteligen hämta sig efter vågdalen man hamnade i med bygget av Birka Paradise, och aktien ligger relativt lågt i förhållande till sitt egentliga värde. Något kan man kanske också ana maktspelaren Johan Dahlmans hand i det hela, som för ett år sedan valdes in i Eckerölinjens styrelse.
En sak är i varje fall säker. Förverkligas affären är det på tok för många vd:ar i företaget, och det är synnerligen osannolikt att både Björn Blomqvist och Anders Ingves blir kvar. Vågade man sig på en tippning så vore det att Ingves går och Blomqvist stannar, eftersom den senare visat sig trogen ägarfamiljen Manséns ibland något oklara planer.

NINA FELLMAN

nina.fellman@nyan.ax