DELA
Foto: Erkki Santamala

Ålands självstyrelsedag – en dag att fira med stolthet

I dag firas Ålands självstyrelse. Årets firande blir väldigt olikt många tidigare års, men glädjen och stoltheten över det självstyrda öriket är, förhoppningsvis, lika stor.

 
Det finns ingen orsak att inte fira Åland, självstyrelsen och den fredliga lösning som ålänningarna kämpat för och förunnats med i snart hundra år. Allt är inte perfekt, men man kan – och bör – ändå lyfta och hylla det som är gott för att påminna ålänningarna och våra medmänniskor om det goda som redan finns, även i tider av undantag och pandemi.

Många uppfattar i dag att Ålands självstyrelse är helt satt på undantag efter ett ”enkelt” beslut av regering och president om att det råder undantagstillstånd i landet. Finlands regering har, vilket uppmärksammats på denna plats tidigare, ingripit i Ålands självstyrelse när man inte tillåter lokala avvikelser från landets undantagsreglemente. Det kan från Ålands sida påtalas som orättvist och fel.

Det här är något som bör lyftas upp och diskuteras med företrädare för den finländska regeringen, exempelvis i förhandlingarna om revisionen av självstyrelselagen framöver.

Samtidigt måste man se på förutsättningarna för och andemeningen med beslutet om att inte tillåta lokala avvikelser på Åland. Vad kan ha varit avsikten?

Var det en maktutövning för att sätta Åland på plats? Var det ett sätt att försöka visa (missriktad?) omsorg om den åländska befolkningen och sjukvårdskapaciteten här – ett sätt att hindra smittspridning? Var det ett försök att behandla hela landet jämlikt? Grundade sig beslutet i okunskap om i vilken omfattning pandemins ekonomiska följder slår mot Åland? Handlade det om en reflexmässig åtgärd att i en kris peka med hela handen och därför tilläts ingen typ av undantag?

Det är förstås en omöjlig fråga att få svar på just nu, förhoppningsvis kan det få sin förklaring med tiden.

Ser man på självstyrelsen och Ålandsexemplet i ett bredare, större och historiskt perspektiv är det ändå en fantastiskt framgångsrik lösning. En liten region fick stor självbestämmanderätt med hjälp av ett internationellt samfund och lösningen har fungerat i snart ett sekel.

Dessutom har Ålandsexemplet fått stor spridning i världen. Det har legat som förebild för hur konkreta lagtexter formulerats, men även, tillsammans med andra tillvägagångssätt inom konfliktlösning, använts som inspiration till hur konflikter kan lösas. Susann Simolin, forskare vid Ålands fredsinstitut, har granskat 25 fall där Ålandsexemplet använts i en bred bemärkelse. Hon presenterar forskningen på ett webbinarium i morgon.

Existerande tvister och konflikter tenderar bli mer hätska och djupa när en kris likt coronapandemin slår till. Dagens värld verkar bli allt mer polariserad, nationalismen frodas och tonen är hätsk, både mellan länder och samfund och mellan individer.

Med det i åtanke kan vi med stolthet och glädje fira Ålands självstyrelsedag. I det stora hela är Ålands självstyrelse en fungerande lösning och det har dessutom bidragit och inspirerat till andra fredliga lösningar i andra regioner och länder. Det är värt att uppmärksamma!

Det är goda skäl till att i dag njuta av Ålandspannkakan och påminna oss själva, varandra och våra medmänniskor utanför Åland om att det går att lösa konflikter. Grattis Åland!