DELA

Ålands Framtid och EFA stöder demokrati i Rumänien

Den insändare som Igge Holmberg skrev i NÅ den 11 november om mitt deltagande i presidentvalskampanjen för Zsolt Szilagyi (Ungerska Folkets Parti i Transylvanien) innehåller såväl onödiga insinuationer som rena rama felaktigheter.
Om vi börjar med några av felaktigheterna:
1. Var jag inte utsänd av Ålands Framtid till Transylvanien, utan som hedersordförande för European Free Alliance (EFA). Naturligtvis representerar jag samtidigt alltid stolt Åland och mitt parti, ÅF, i alla mina politiska göromål.
2. Det var ett annat ungerskt parti, UMDR, i Rumänien som i presidentkampanjen fick finansiellt stöd av Viktor Orbans parti Fidesz och inte Ungerska Folkets Parti i Transylvanien.

Med tanke på den desinformation Igge Holmberg väljer att sprida har jag informerat Zsolt Szilagyi och EFA om innehållet i insändaren. Zsolt svarade med att direkt erbjuda Holmberg att ta kontakt honom för att få svar på sina frågor. Även EFA:s direktör Günther Dauwen informerar gärna om vilken typ av politiska partier EFA samarbetar med. Jag och ÅF står gärna till tjänst med kontaktinformation.

I en kommentar säger Günther Dauwen bl a:
"EFA motsätter oss att bli ihopkopplade med antidemokratiska regelverk, rasistlagar och Orban-regeringen i Bukaret. Vi stöder det ungerska, szekerska, transylvanska och rumänska folket som arbetar för regional och demokratisk autonomi. Vi stöder inte makten i Bukarest."

Dauwen fortsätter:
"Stereotypa beskyllningar om att Zsolts politiska parti skulle vara ett slutet, rasistiskt och exkluderande parti är den typ av uttalanden som brukar komma från intoleranta, rumänska Bukarest-baserade, exkluderande partier som vill måla en negativ bild av Szilagyis parti. Jag har arbetat tillsammans med Zsolt i över tio år och känner honom som en tolerant, inkluderande politiker som står upp för Szekernas situation och deras rätt till autonomi. Szilagyi mål har aldrig varit att jobba emot andra människor eller grupper."

Efter vad som står i Holmbergs insändare ställer jag mig frågan om det är hans och socialdemokraternas uppfattning att om man är en liten folklig minoritet så ska man inte ställa upp i val?
Om Igge Holmbergs insändare inte var avsedd att smutskasta mig, ÅF, EFA och Zsolt Szilagyi tycker jag Holmberg ska ta tillfället i akt att nyttja ovanstående direktkontakter och sedan återkomma i spalterna och informera.
Rolf Granlund (ÅF)
PS Zsolt Szilagyi har sedan 2007 fungerat som stabschef för Biskopen László Tökés som är en av Rumäniens EU-parlamentariker. Lázló Tökés var en av frontfigurerna i Rumänien som startade kampen mot kommunismen och för demokratiseringen av landet som slutligen fällde diktatorn Ceausescu. DS