DELA

Åland – vision 2035

Nya Åland har bjudit in de åländska partiledarna för att de ska få berätta om sitt partis framtidsvisioner för Åland år 2035. Gästledarna publiceras en gång i veckan under de kommande veckorna. Åsikterna och visionerna som presenteras är gästskribenternas egna. I dag är det Ålands framtids ordförande Axel Jonssons tur.
Året är 2035 och ålänningarnas framtid vilar i stor utsträckning i å̊lä̈ndska hä̈nder. Åland har framgångsrikt utvidgat sitt självbestämmande – men inte för att bygga murar – utan för att riva gränser och stärka utbytet med omvärlden och samtidigt göra relationen till Finland naturlig och friktionsfri.

Ålänningarna skrattar ofta när de tänker tillbaka på tiden då man måste ringa till finska myndigheter och tjata sig blodig för att hitta någon som kunde svenska på andra sidan skiftet. Möjligheten att nu kunna slå en signal till en åländsk tjänsteman för att få hjälp med sina problem på svenska av någon som verkligen känner till Åland upplevs av många som det bästa exemplet på minskade gränshinder.

Å̊lands ekonomiska historia karakteriseras fortsättningsvis av förmågan att agera på̊ en internationell marknad. Åland har många duktiga redare och entreprenörer som hittar internationella kunder och gör strålande insatser för det åländska samhället. Tack vare att alla skatter går direkt till Åland och att den offentliga ekonomin därför är helt beroende av det åländska näringslivets prestation har ansvarstagandet i näringspolitiken stärkts betydligt och bidragit till att förbättra dialogen med företagen.

Ett resultat av detta är övergången till ett helt digitalt löneutbetalningssystem, inspirerat av Färöarna som gjorde detta redan 1984. I ett samarbete med skattemyndigheten och de åländska bankerna dras alla löneskatter av automatiskt i samband med att lönen betalas ut, vilket inte minst sparar mycket tid och pengar för alla småföretagare som slipper hålla reda på skattekort och annan onödig administration.

Det ömsesidiga förtroendet politiker, näringsliv och medborgare emellan har fått ett lyft och ökar ständigt den åländska sammanhållningen och tron på förmågan att utveckla det gemensamma samhället. Den åländska politiken och förvaltningen lockar därför karriä̈rsinriktade jurister, ekonomer och statsvetare som ser goda möjligheter att sätta sin prägel på ett växande samhälle och ger samtidigt det offentliga Åland ovärderlig kompetens.

Näringslivet uppskattar detta tillskott på kunskap och perspektiv, vilket bland annat utmynnat i flertalet åländska handelsavtal med avlägsna stater som skapar utrymme för nya exportsatsningar. Eftersom det växande näringslivet länge har skrikit efter arbetskraft har nordiska medborgare som inte tidigare har bott på Åland nyligen fått möjligheten att komma hit och jobba ett år skattefritt. En majoritet av dem säger sig vilja stanna kvar och allt tyder på att lösningen blir god vinstaffär för den åländska samhällsekonomin på sikt.

Nordiska rådet har utvecklats successivt i riktning mot en förbundsstat och med ett nordiskt medborgarskap kan alla nordbor nu smärtfritt röra sig över gränserna utan att behöva bekymra sig över utebliven socialförsäkring eller dubbla pensionsskatter. Åland deltar som fullvärdig medlem och bidrar – trots sin relativa litenhet – med den stora kunskap som följer av att befinna sig i centrum av Östersjöns handelsströmmar. Norden som har stärkt sin gemensamma röst runt EU-borden har framgångsrikt arbetat för unionens återgång till ett fredsprojekt och en handelsunion, med starkt stöd av bland annat Skottland och Baltikum. Det har närmast fått engelsmännen att ångra att de röstade sig ur EU för snart 20 år sedan.

Ålänningarna tänker förnöjt tillbaka på utvecklingen där politikerna har gått från att mest ägna sig åt sakfrågor som enskilda broar färjor till att våga åta sig ett större strukturellt ansvar över ekonomi, språkutvecklingen och utrikespolitik. Att lagtinget nyligen slog fast ett datum för en folkomröstning om självständighet är därför helt naturligt, ålänningarna har nämligen lärt sig av historien att ökad politisk frihet skapar en mera avspänd och friktionsfri relation till Finland samtidigt som det öppnar nya möjligheter för Åland delta i det internationella samarbetet, riva gränser och utvecklas som global aktör.

Axel Jonsson