DELA
Foto: Ida JanssonTRÄNGRE MEN BÄTTRE Ålands befolkning ökar snabbare än tidigare, och nu växer också skärgården.

Åland växer – det ska alla vara glada för

+250. En stark siffra. +2. En lika glädjande siffra. Åland växer.
I går kom Ålands statistik- och utredningsbyrå (Åsub) med sin årliga rapport om antalet invånare på Åland. Glädjande är flera saker.

Först och främst stiger nu antalet ålänningar snabbare igen, efter ett par år av mer blygsam tillväxt. 2014 ökade invånarantalet på Åland med 250 personer, året före med 164.

Det innebär inte bara större möjligheter för kommuner att få skatteintäkter och att företagen har fler att sälja varor till, utan också att Åland på nytt har fått upp farten i den ack så viktiga befolkningsökningen. Den demografiska utvecklingen kräver att vi blir fler på Åland. Det behövs fler i arbetsför ålder för att landskapet och kommunerna ska klara av att försörja och serva en allt äldre befolkning. En uppgift som stora delar av västvärlden brottas med, och kommer att få kämpa med än mer under de närmaste årtiondena.

Vi blir allt äldre, medan antalet förvärvsarbetande minskar. Då behövs det nya människor för att ekvationen ska gå ihop.

En annan glädjande siffra är att skärgårdens befolkningskurva vänder uppåt efter att i princip ha legat på eller under noll i tio års tid. Det är förvisso ingen stor ökning, 2 personer, men ändå ett plus.

Diskussionerna har de senaste åren varit tidvis ganska hätsk kring skärgårdens vara eller icke vara. Inte minst i frågan om skärgårdtrafiken, livsnerven för skärgården, har tongångarna gått från sansade till urartade allt för ofta.

Men det spirar i skärgården, inte bara i Åsub:s statistik. I gårdagens Nya Åland berättar Kökars kommundirektör Kurt Forsman om de stora planer som nu sätts i verket där 22 hus, för fritids- och fastboende, ska byggas. Tidigare har ett bageri öppnats. Också på andra håll i skärgården finns projekt påbörjade eller i planeringsstadiet.

Att det jäser och pyser av satsningar i skärgårdskommunerna är goda nyheter för Åland. Skärgården är i mångas ögon själva essensen av ö-riket, även om tätorterna är magneterna.

Men framför allt är det ett väldigt gott tecken på andan i de mindre kommunerna. Man förväntar sig inte att bli ”räddade” av landskapet. I stället har man skapat planer och kavlat upp ärmarna. Just så ska det göras!

Ökar befolkningen i skärgården, och ökar investeringarna och företagsetableringarna, kommer också skärgårdstrafiksfrågan i annan dager. Då blir det svårare för de som menar att skärgården bara kostar att behålla sina resonemang. Man kan också notera att kansliminister Wille Valve öppnade för att lokalisera den kommande lotteriinspektionen till skärgården, ett intressant förslag. IT-baserad verksamhet behöver inte av nödvändighet en stad, utan fungerar utmärkt på andra orter också.

Till sist också några ord om den verkliga magneten bland åländska kommuner. Jomala fortsätter gå som tåget när det gäller att locka till sig nya invånare. Kommunen är förvisso stadsnära men har till skillnad från staden betydligt större ytor att erbjuda i varierande landskap, men kommunen har också lyckats med sitt profilarbete.

Gott jobbat.