DELA
Foto: Stefan Öhberg

Åland behöver inte bli eget ”köttland”

Ursprungsmärkningen av kött stärker inte bara konsumenternas rätt till informerade val.
Att restauranger marknadsför kött som åländskt är ett vasst säljargument, men Åland behöver inte bli ett eget ursprungsland för kött i lagens mening.

Den första maj träder en ny lag i kraft som gör att restaurangerna måste uppge ursprunget på allt färskt och fryst kött från nöt, svin, får, get och fjäderfä som serveras. Med köttets ursprungsland avses det land där djuret fötts upp.

På serveringsstället kan köttets ursprungsland uppges också med märket Gott från Finland som visar att köttet är finländskt.

Ålands Natur och Miljö och Ålands Landsbygdscentrum menar att Åland borde bli ett eget ”köttland”, alltså att ursprungsmärkningen borde vara Åland om köttet är åländskt i stället för att Finland uppges som land.

Tanken med Ålandsmärkningen gillas inte av alla, till exempel Ålands Näringsliv som i ett utlåtande menar att åländska produkter inte alltid går att få tag på året om och att en speciell märkning skulle leda till praktiska problem för restauranger.

Det spelar roll för enskilda konsumenter varifrån maten kommer. Om det åländska köttet ska märkas med Åland eller Finland är egentligen inte en fråga för lagstiftningen.

Både åländsk och finländsk köttproduktion står högt i kurs vad gäller djurhållning och miljöpåverkan. Åland och Finland har relativt småskaliga producenter, det finns regelverk och uppföljningar görs för att se till att reglerna följs.

Ursprungsmärkningen ger konsumenten en uppfattning om premisserna för hur maten har blivit till, för det räcker landsspecifika märkningar. Skillnaden mellan en brasiliansk köttbit och en finländsk köttbit är större än mellan en åländsk och en finländsk.

Enligt Världsnaturfonden skövlas skogs- och buskområden med rik biologisk mångfald för att göra plats för den växande globala efterfrågan på kött. Den globala köttproduktionen använder dessutom i många fall antibiotika i tillväxtsyfte och köttproducenter använder kraftfoder som pressar de ekologiska systemen.

Att transportera varor, mat i det här fallet, långa sträckor bidrar också till ökade utsläpp.

Vad gäller tilliten till själva maten kan ursprungslandet också spela roll. Senast i början av 2019 avslöjades det att sjuka kor hade slaktats i Polen och att en del av det dåliga köttet hade blivit skolmat i Sverige. Det finns förstås inga garantier, men det är mer troligt att producenter som är närmare sina konsumenter sköter sig bättre.

Det finns med andra ord flera anledningar att intressera sig för köttets, och generellt matens ursprung som konsument. Och även om hälso- eller miljöskälen inte skulle vara en prioritet för just dig så kanske gammal hederlig lokalpatriotism har ett värde.

Hur som helst borde restauranger, precis som dagligvaruhandeln redan gör, marknadsföra sina produkter på bästa sätt. Om de väljer lokalproducerade råvaror är det ett vasst säljargument. Även om Åland inte i lagens mening blir ett eget ”köttland” så finns det ändå ett värde i att kunna berätta för kunderna att köttet kommer från en åländsk köttproducent, helst också vilken.

Och om utmaningarna inte är större än, som Ålands Näringsliv lyfter fram i sitt remissvar, att det inte går att ha köttets ursprungsland på tryckta menyer eftersom det lokala köttutbudet varierar så finns enkla lösningar. Det går utmärkt att skriva på en griffeltavla, använda små flaggor eller till och med ge personalen i uppgift att berätta om matens ursprung.

Det ger dessutom ett proffsigt intryck om restaurangbesökarna (även med tanke på sommarens turister) genom en kunnig servitör får berättat för sig att köttet kommer från Lemland eller att lammet har växt upp 23 kilometer från restaurangen.

Restaurangbesök är inte bara en matupplevelse, det är även en social aktivitet. Om den upplevelsen kan förstärkas så vinner restauranger, konsumenter och producenter på att marknadsföra lokala produkter, även fast det inte är ett krav i lagen.

Frågan om hur ursprungsmärkning av kött påverkar konsumentens val av restaurang är månadens fråga i Åland Gallup. Gå in och rösta för det alternativ som bäst speglar dina åsikter.