DELA

Åland behöver ett modernt sjukhus – inte ett för varmt

Medicin som står i för hög temperatur, patienter i varma rum och personal som arbetar med svetten lackandes.
Nej, en sommar på Ålands centralsjukhus är inget man önskar.
Kirurgiska avdelningen, barnavdelningen och BB ligger alla i den gamla delen av sjukhuset. I den del där avloppsrören är gamla och inte sällan orsakar översvämningar. I den delen där det inte finns tillräckligt bra luftkonditionering och temperaturerna stiger när solen gassar.
Tre avdelningar som är både viktiga och känsliga.
I onsdagens Nya Åland berättade Veronica Olofsson om sin tid tillsammans med sin för tidigt födda son på barnavdelningen. Hon berättade om rum som varit outhärdligt varma på eftermiddagarna, om sonens problem med att äta och dricka i värmen.
Även personalen uttalade sig om förhållandena och det är lätt att förstå att det inte är lätt att ta hand om patienter i utsatta tillstånd när temperaturen i lokalerna ligger en bit över 25 grader. Ett annat problem har varit att hålla temperaturerna i rummen där läkemedlen förvaras på rätt nivå. Medicintillverkarna anger på förpackningarna en maxtemperatur, något som i sommar ofta har överskridits. Vad som händer med medicin som förvarats för varmt är oklart.

Från ledningens sida är man medvetna om problemen och säger sig ha försökt att lösa situationen, vilket säkert stämmer. Det har varit stor brist på fläktar och AC-anläggningar och ÅHS har haft problem med att hitta sådana. Man kan i och för sig undra varför man inte köpt in sådant redan på förhand, det är ju inte sällan som det blir varmt på sommaren även om de senaste veckorna varit extrema.
Men felet ligger inte hos personalen eller ledningen på ÅHS. Det ligger högre upp.
I åratal har man pratat om att bygga om och renovera den gamla delen av sjukhuset, just den del där problemen har varit som störst. Också nu säger chefsläkare Jaana Lignell att barnavdelningen ska byggas om. Förhoppningsvis har hon rätt, förhoppningsvis tar det inte flera år till innan det sker. Lite oroväckande är det att den tekniske chefen Bengt Kalmer talar om att de nämnda avdelningarna är prioriterade ”när det blir aktuellt att göra någonting”, men att han inte kan lova något.

Att Åland har ett sjukhus som håller hög klass är det få som inte håller med om. Men personalen måste ha lokaler som fungerar som de ska. Så är det inte i dag. När sparkraven legat tunga på ÅHS har projekt flyttats fram. I sommar har det blivit uppenbart att det inte går att göra längre.
Operationspatienter, sjuka barn och mammor som föder barn. Det är inte grupper som mår bra av för höga temperaturer. Det är inte grupper som mår bra av avloppssystem som inte håller utan svämmar över och tvingar upp avföring ur golvbrunnar.
Åland behöver ett sjukhus som fungerar, där den engagerade personalen får de vertyg och de lokaler den behöver för att utföra sitt viktiga arbete. Det måste skapas resurser för detta av våra styrande.
Eller som Veronica Olofsson uttryckte det i gårdagens tidning:
”Här ska man ju bli friskare inte sjukare.”

Jonas Bladh

jonas.bladh@nyan.ax