DELA
Foto: Jonas Edsvik

Abortlagen måste moderniseras

Finlands abortlagstiftning ligger efter de övriga nordiska länderna. Därför har nu ett medborgarinitiativ startats för en modernisering av lagen.

Det är på tiden.
Abortlagen måste moderniseras

Finlands abortlagstiftning ligger efter de övriga nordiska länderna. Därför har nu ett medborgarinitiativ startats för en modernisering av lagen.

Det är på tiden.

Den finska abortlagen fyller i år 50 och anses vara den mest konservativa i Norden.

”Finlands abortlagstiftning respekterar inte den gravidas självbestämmanderätt.” Det säger Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm. Förbundet är en av initiativtagarna till medborgarinitiativet Egen vilja 2020, som strävar till att uppdatera och modernisera den finska abortlagstiftningen. På söndagen hade medborgarinitiativet fått över 35 000 underskrifter. Knappt en vecka efter att den initierats.

Efter att den amerikanska domaren Ruth Bader Ginsburg dog förra veckan har abortfrågan blivit mer aktuell än någonsin. En republikansk nytillsättning i den amerikanska högsta domstolen kan ge abortmotståndet en majoritet och göra USA till en dinosaurie i en väsentlig kvinnorättsfråga.

Men det är inte bara i USA som abortfrågan dryftats den senaste tiden. Den är högaktuell även här. För inte är Finland så progressiv i frågan som man kan tro.

I Finland beviljas man abort om förlossningen kan utgöra en risk för hälsan, om man är under 17 eller över 40, om man redan har fött fyra barn, om graviditeten är resultat av en våldtäkt eller om man inte kan ta hand om barnet på grund av sjukdom. Men det ”räcker” också med en motivering till varför förlossningen och skötseln av barnet skulle vara ”avsevärt betungande för henne”som det står i lagen. Den gravida måste alltså motivera sitt beslut med ekonomiska eller sociala orsaker och man måste besöka två olika läkare för att få remiss.

Kampanjen Egen vilja 2020 vill att kravet på utlåtande av två skilda läkare ska slopas och att den gravida på egen begäran ska ha rätt till att avbryta havandeskap fram till slutet av graviditetsvecka tolv.

”Det är hög tid att kvinnors självbestämmande över sina kroppar respekteras i finsk lagstiftning”, konstaterar Westerholm i ett pressutskick.

I Sverige kan en kvinna genomföra en abort till och med vecka 18 utan att behöva uppge en anledning. Någon som är mot aborter kan tycka att det känns lättvindigt att bevilja ett avbrytande av havandeskap utan en officiell ”orsak”. Men det finns alltid en orsak. Och den orsaken måste få vara personlig.

”Kvinnan som utför aborten vill ju inte fortsätta graviditeten. Ingen skulle behöva ange anledning till det beslutet om man själv inte vill det”. Det säger Maria Ahlbom, barnmorska och lärare på Karolinska institutet, i SVT.

I vissa fall kan de två trösklarna, orsak och dubbelt läkarutlåtande, göra det svårt för en finländsk kvinna att få en abort beviljad. Detta trots att graviditeten inte är önskad. Det kan inte accepteras i en modern välfärdsstat.

Den aktuella lagstiftningen är alltså från 1970. Alltsedan dess har antalet aborter, med undantag för några toppar, stadigt sjunkit. En modernisering av abortlagstiftning behöver alltså inte betyda en ökning av aborter. Snarare ser man en korrelation med kvaliteten på sexualundervisningen i skolorna samt förstås tillgängligheten till preventivmedel.

Åland sticker ut i abortstatistiken. Kvinnor över 35 år gör betydligt fler aborter på Åland än i andra regioner i Finland. Därför har man nu i dagarna föreslagit en subventionering av sterilisering (märk dock enbart för kvinnor). Man har dock helt förbisett subventionering av långtidsverkande preventivmedel. Trots att detta har en stor relevans för abortstatistiken.

2018 gjordes 8 600 aborter i Finland, det lägsta antalet sedan lagen stiftades. Förra året låg siffran på 8 700. Av de nordiska länderna har Finland återkommande den lägsta siffran. Men det är inget att slå sig på bröstet för när man likväl har en föråldrad lagstiftning.

Vi kan behålla låga abortsiffror samt ge kvinnor rätten till sina egna kroppar. Men då ska satsningar göras på andra håll, vi kan inte skuldbelägga kvinnor och försvåra en redan svår situation genom att bibehålla en snubblande hög aborttröskel.

Kvinnans kropp, kvinnans val.