DELA
Foto: Jonas Wilén

250 år av yttrandefrihet är värt att fira

Vid riksdagen i Gävle år 1766 genomdrev mösspartiet, under ledning av den österbottniska prästen Anders Chydenius den svenska tryckfrihetsförordningen som stoppade censur och gjorde att offentliga handlingar ställdes under offentlighetsprincipen. Då Finland och Åland 1766 tillhörde Sverige gällde den också här.

Den svenska yttrandefriheten firar alltså 250 år på årsdagen den 2 december i år. Det är världens äldsta lag för allmän tryckfrihet och yttrandefrihet. En smärre sensation på den tiden, självklart för oss i dag. Men stora delar av världen har aldrig haft lyxen att fritt få uttrycka sin åsikt – och allt mer hotar denna frihet också i vår närhet.

Organisationen Reportrar utan gränser, RUG, publicerar varje år en lista över hur pressfriheten mår i världen. På kartan, som finns på webben (www.reportrarutangranser.se), blir de gråa områdena färre. Det är de länder som anses ha en ”bra situation”.

De senaste åren har en våg av nationalism, högerpopulism och rasism svept över den utvecklade världens länder. I spåren av detta har också yttrande- och pressfriheten tagit stryk. Polen, Ungern och Bulgarien är tre där pressfriheten minskat betänkligt. Men det är inte bara i de länderna som problemen blir fler.

Sverige halkar nedåt på listan. I år återfinns landet med världens äldsta tryckfrihetsförordning först på plats 8. Anledningen är de hot som förekommit i spåren av nationalismens utbredande skriver RUG på hemsidan. Likaså faller Storbritannien på grund av att polisen efterforskat journalisters källor med hjälp av en ny lag.

Press- och yttrandefrihet är absoluta grundstenar i ett demokratiskt samhälle. Makt ska granskas – och det är mediernas främsta uppgift. Men när hot och hat skrämmer journalister till tystnad. När stater stiftar lagar som gör att källskyddet urholkas. När politiker och andra undergräver medias roll. Då mister vi den kontrollerande funktionen i demokratin.

Tack och lov finns det också ljusglimtar. Etta på pressfrihetslistan är Finland. Trots att journalister hotas också här, och trots att politiker ljuger också på finska eller finlandssvenska, är Finland det land i världen där pressfriheten mår allra bäst.

På tisdag 3.5 är det internationella pressfrihetsdagen. Ett utmärkt tillfälle för oss alla att tänka efter vad den tryckfrihetsförordning som Anders Chydenius drev igenom för 250 år sedan betyder för vårt öppna, demokratiska samhälle.