DELA
Foto: Rasmus Olin

2021 blir vaccinets år

Vaccin, vaccin, vaccin. Ska man försöka sig på en framtidsspaning för 2021 så kommer åtminstone första halvan av året att handla om det. Men den tråkiga sanningen är att vi har tillskrivit vaccinet egenskaper som det knappast kan leva upp till.

Det gäller att ha rimliga förväntningar på 2021.
Även om det hade varit roligt att få börja det nya året med en positiv framtidsspaning, en kungörelse att sommaren nog blir som vanligt igen, så finns det anledning att dämpa entusiasmen.

Tyvärr kommer vi inte att kunna vända blad riktigt så definitivt som vi hade önskat.

Vi sätter stora förhoppningar till de vaccin som i slutet av förra året började distribueras. De har länge hägrat som en klar och tydlig livboj i pandemins stormiga vatten. Men så länge som de små flaskorna inte når till världens alla hörn finns ingen större anledning att jubla. Det finns en klar uppdelning mellan rika och fattiga, de som har köpt sig förtur till skyddet och de som inte har råd. Det måste rättas till, inte bara av solidariska skäl – utan också för vår skull.

Enligt David Heymann, som leder arbetet med Världshälsoorganisationens strategigrupp för smittsamma sjukdomar, ser covid-19 ut att bli en så kallad endemi (ungefär: en sjukdom som lever kvar i en viss region eller hos en viss grupp människor) och därmed sällar sig till skaran som redan inkluderar fyra andra mänskliga SARS-COV2-smittor som i dag är endemier.

Att helt utrota covid-19 är inte troligt, i alla fall inte på kort sikt. Vaccinet ska i första hand rädda liv och skydda riskgrupper. Huruvida det skyddar människor från att sprida sjukdomen vidare finns, enligt WHO:s chefsforskare Soumya Swaminathan, i dagsläget inte någon forskning som kan bekräfta. Det är, med andra ord, troligt att de åtgärder som i dag används för att minska smittspridningen inte försvinner i första taget.

Fördelen är att vi är bättre förberedda nu än i mars. Vi har lärt oss vad som fungerar, vi har lärt oss att leva i en pandemi och vi kommer att klara av det mer effektivt för varje dag som går. I det hänseendet är vaccinet förstås mycket välkommet, som ytterligare en metod för att skydda de svagaste och mest utsatta.

Vi står också inför svåra utmaningar lokalt. Lantrådet har aviserat (senast i Hufvudstadsbladet 29.12.2020) att Åland sannolikt står inför nedskärningar i välfärden. Vår ekonomi är beroende av att människor reser, att de vågar, vill och får.

De här frågorna kommer att dominera 2021, också här sätts hoppet till ett ökat resande som en följd av att stora grupper hinner vaccinera sig och därmed får chansen att återigen besöka Åland (eller åtminstone kryssa på färjorna).

Fjolåret visade med tydlighet att det är svårt, för att inte säga omöjligt, att spå hur framtiden kommer att se ut. Ser vi på 2021 med positiva glasögon kan vi hoppas att våren och sommaren tillbringas utan större reserestriktioner, med musik på torget och med turister i hamnarna. Ålands självstyrelse ska fira 100 år (förhoppningsvis kan firandet krönas med en ny, modern självstyrelselag), Tall Ships Races kommer till Mariehamn, en ny åländsk opera skapas och på musikalfronten återupplivas Danny och Sandy i Teater Alandicas uppsättning av Grease. Finlands herrar ska spela sitt första seniormästerskap i fotboll och Åland United ska försöka försvara sina dubbla guldmedaljer.

Vi får också hoppas på att det kommande internationella klimatmötet, nu med en ny amerikansk president, återupptar den positivitet som hjälpte Parisavtalet i hamn. Det behövs ett kraftfullt globalt ledarskap för att tackla klimatkrisen och kanske vågar vi hoppas på något mer visionärt än de senaste årens nationella och protektionistiska linje.

Det finns kraft i att tänka positivt, att se med tillförsikt på det nya året. Däremot ska vi inte bli naiva. Uppförsbacken är fortfarande lång och brant. Ni får ursäkta om slutsatsen som nu kommer är så torr att papperstidningen riskerar att fatta eld, men för år 2021 gäller det att ha rimliga förväntningar, men ändå tillåta sig att drömma lite.

 

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp