DELA

Winquists ”Katrin” avtäckt i Edlagården

Ett konstverk som det skall vara stimulerande att titta på och som man också kan känna igen någonting i. Det hoppas keramikern Peter Winquist att hans skulptur ”Katrin” skall bli för serviceboendet Edlagården i Mariehamn.
”Katrin” är inspirerat av Sally Salminens kända roman ”Katrina” och när konstverket avtäcktes i går läste Winquist själv ett avsnitt ur ”Katrina”, det ställe där den åländske sjömannen Johan försöker locka med sig den österbottniska bondflickan Katrina till Åland. Bland allt det myckna som Johan skryter med för Katrina finns äpplen, till och med blå äpplen.


Plommon
Det sistnämnda har Winquist tagit fasta på och skapat ett rakubränt keramikverk där ett stort skulpterat plommon vilar i en skål som också kunde vara en famn.
– Jag tror att Johan med de blå äpplena avsåg just plommon, förklarar han.
Peter Winquist sade vid avtäcknigen också att han tycker att det är bra om ett konstverk leder sitt ursprung till en berättelse.
– Gärna får det också var en berättelse som ligger oss nära, som just ”Katrina”, menade han.
Winquist konstverk ingår i de procentanslag som staden tillämpar när det gäller den offentliga utsmyckningen och avtäckningen förrättades av kultursekreterare Meri Appel och Maria Knip som är hemtjänstledare.


Kulturen viktig
Äldreomsorgschef Benita Muukkonen tackade konstnären och kulturförvaltningen. Hon erinrade om att kulturens betydelse lyfts fram i stadens äldreomsorgsprogram och såg det som positivt att kulturförvaltningen har gått in för att stöda de äldre genom olika kulturformer: konst, musik, litteratur. Sådant som det är viktigt att också de äldre får tillgång till i sin vardag.
Mervi Appel berättade att Peter Winquist, utöver” ”Katrin” också gör konstverket ”Edla blommor”, en liten fontän som skall byggas på Edlagårdens innergård i sommar. Dessutom har staden för Edlagården också köpt konst av Lillan Kull, verk som också skall invigas i sommar.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax

tfn 528 466
Foto: FREDRIK TÖRNROOS