DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>BYGGER NYTT Madeleine Harms och Elis Bergman tillsammans med barnen Iris och Anton ser fram emot att inkludera tornet i sitt nybygge i Hammarland.

Svealunds torn räddas till nybygge

Rivningshotade Svealund i Finström räddas delvis.

Efter att Nya Åland i höstas skrev om kulturhistorisk värdefulla byggnader som skulle rivas, fick Elis Bergman och Madeleine Harms upp ögonen för huset.

Torndelen, ungefär hundra kvadratmeter av Svealund, flyttas till Hammarland och blir en del av parets nybygge.
I november sa Elisabeth Palamarz, landskapets överantikvarie med ansvar för byggnadsarv, så här i Nya Åland angående Svealund:

– Den har precis fått rivningstillstånd och ska rivas inom tre månader.

Tornvillan är byggd under badhusepoken, i slutet av 1800-talet, men omfattar en äldre timmerstomme från 1700-talet. Huset är det enda bevarade i sitt slag på landsbygden som Palamarz stött på.

– Om huset skulle finnas någon annanstans än på Åland skulle det omfattas av ett starkt skydd. Huset är väl bevarat och många av de ursprungliga byggnadsdetaljerna finns ännu kvar, men om några veckor kommer grävskopan för att röja plats åt ett nybygge.

Artikeln lästes bland annat av Elis Bergman och Madeleine Harms som precis stod i beråd att ansöka om byggnadslån för ett nybygge i Hammarland.

– Vi gillar huset, och det var bekant för mig sedan tidigare eftersom jag ofta kört förbi med båt.

Bergman och Harms ändrade sina planer, och det hus som de nu ska bygga blir ett helt annat än de först planerade.

– Vi kommer att använda den höga delen, den där tornet finns, till vårt hus.

Läs mer i papperstidningen!

<”Byline tfn”>