DELA

Visar vad Ryssland minns om Åland

I stadsbibliotekets samlingsrum finns nu en tillfällig utställning som visar exempel på vad de ryska arkiven och biblioteken innehåller för material om Åland, beställd av den ryska konsuln Igor Demyanenko.
– Jag är väldigt glad att jag har möjlighet att presentera den här utställningen, som lyfter fram vår gemensamma historia, sade Igor Demyanenko när han öppnade utställningen i fredags.
När Demyanenko tillträdde sin tjänst i våras började han läsa på om vad de ryska arkiven och biblioteken hade för material om Åland. Då kom han på idén om utställningen och började höra sig för med ledningen om det var möjligt.
Nu står den klar, i form av tavlor med collage av kopior av olika dokument, bokpärmar och bilder, i stadsbibliotekets samlingsrum.
Vid öppningen av utställningen fick också allmänheten möjlighet att närvara och ställa frågor.

Gemensam historia
Demyanenko framhåller tre skäl till varför han beställde utställningen.
– För det första vill jag visa att Ryssland bevarar andra länders historia. För det andra vill jag erbjuda hembygdsforskare möjlighet att använda våra arkiv och för det tredje vill jag visa den yngre generationen något om vår gemensamma historia.
Utställningen är öppen till den 11 augusti. Där finns också litteratur framtagen som man får låna hem.
Läs mer i papperstidningen!

Sara Othman