DELA

Visar tecknandets många uttryck

Tecknandet är grunden för nästan all bildkonst men tecknandet kan ta högst olika uttryck. Stor variationsrikedom karaktäriserar den utställning med tio tecknare från Roslagen och Åland som har vernissage på Ålands konstmuseum i kväll. (På bilden tre av de åländska deltagarna: Juha Pykäläinen, Katja Syrjä och Kurt Simons.)
Utställningens namn ”Combined lines” syftar enligt Daniel Werkmäster från Norrtälje konsthall både på det samarbetsprojekt som utställningen är och på de nya linjer, nya vägar, mellan konstnärerna och mellan Norrtälje och Mariehamn som den ger upphov till. Linjen är ju också själva grundelementet i tecknandet.
När man kommer in i konstmuseets utställningshall är det inte säkert att man omedelbart uppfattar utställningen som en teckningsutställning. Den vida tolkning som möter besökaren ger utrymme för stor variation. Ett exempel är det verk av Maria Bajt, Norrtäljekonstnär bosatt i Berlin, där färgen flödar i mönster som för tankarna till folklig utsmyckningskonst.
– Maria Bajt tecknar linjer med pappersremsor, förklarar Werkmäster.


Tecknar på trä
Per Silén, även han från Roslagen, överraskar också i fråga om form och material i en serie om tolv träreliefer där han tecknat – eller målat – med akrylfärg.
Även åländska Katja Syrjäs verk ”Marjattas gravida lingon”, i blandteknik sätter fantasin i rörelse. Syrjä berättar att hon utgått från teckningar som femtonåriga skolever gjorde i ett temaarbete kring Kalevala och berättelsen om Marjatta som i eposet blev havande av lingon.


Berättelser
Johan Scotts tolvdelade svit med tuschteckningar gjorda på ritfilm inbjuder till begrundan över former och symbolik den tredimensionella geometriska figur som kallas dodekaed återkommer, liksom bilden av en man omväxlande med bilden av händer.
Man kan få känslan av att Scott berättar en historia och det gör också Åse Frid i sina arbeten i akvarell och akverellerad grafit där dagsboksanteckningar ingår. Berättande – om än med helt andra medel – kan man också uppleva i Klara Kristalovas tuscharbeten i stor format. Kristalova är född i Tjeckoslovakien men numera bosatt i Norrtälje.
Kurt Simons visar i ”Space A-C” och ”Space D-F” där han – liksom i sina målningar – arbetar med geometriska abstraktioner, enkla linjer som dock kräver en del tankearbete också av betraktaren.


Teckningar, skisser
Ganska olika varandra men i själva hantverket ändå påminnande om varandra är de tre återstående, Peter Ern från Roslagen och Guy Frisk och Juha Pykäläinen från Åland. Ern och Frisk visar tuschteckningar medan medan Pykäläinen bidrar med en serie kolteckningar.
I Frisks och Pykläläinens arbeten fungerar också ett pedagogiskt element. Friskt tuschteckningar från danska Hanstholm kan ses som förarbeten för den stora akvarell med samma motiv från ett fiskeläge som han visar och Pykäläinens kolskisser – och de tre skissböcker han tagit med – visar den typ av skisser som alltid ingår i förarbetet till hans målningar.


Öppnas i kväll
Utställningen som pågår till den 29 november har vernissage i kväll kl 18-20 och den öppnas av av Grisslehamnsförfattaren Erik Eriksson. Mellan den 19 december och 17 januari visas den sedan i Norrtälje konsthall. Utställningen är ett samarbetsprojekt mellan Ålands konstmuseum, Norrtälje konsthall, Norrtälje konstförening och Ålands konstförening.
I serien Möten kring konst blir det – under ledning av Åse Frid – en workshop lördagen den 7 november kl 11.30-16 i Ålands konstmuseum. Anmälningar till den tas emot av museets reception.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax

Foto: JONAS EDSVIK

jonas.edsvik@nyan.ax