DELA

Visar nordiskt Amerikaarv i bilder

Det nordiska arvet lever fortfarande starkt i nordvästra USA, i trakterna kring Seattle och Tacoma.
Det konstaterar professor Brian B. Magnusson som, med vernissage i kväll, visar utställningen ”I Nicholas Delins fotspår” på Ålands museum.
Det är inte första gången som Brian Magnusson besöker Åland. För ett år sedan var han här senast, då för att föreläsa om folksägner i nordvästra Amerika. Då liksom nu på inbjudan av Ålands emigrantinstitut.
Även nu skall Magnusson föreläsa. På söndag, den 26 oktober, kl 12 berättar han på museet om tidiga nordiska landskapsmålare i Amerika.
Brian Magnusson är biträdande professor i Scandinavian Studies vid University of Washington i Seattle och också docent vid universitetet i Jyväskylä i Finland, i nordisk och amerikansk konst och kultur. Bosatt är han sedan några år i Sverige.


Sverigeättling
Som namnet Magnusson antyder kommer hans förfäder också från Sverige och han är också gift med en svenska. De egna goda kunskaperna i svenska har han fått både hemifrån och genom sina studier.
Den utställning som han nu i något nedbantat skick visar i Ålands museum byggde han ursprungligen upp när man 1996 firade migrationsåret 1846-1996 med anledning av att det gått 150 år sedan den svenska bosättningen Bishop Hill grundades i Illinois. Bakom utställningen stod också emigrantinstitutet i Växjö.
Utställningen innehåller ett rikt bildmaterial som visar den nordiska emigrationen till nordvästra Amerika, ett område där det skandinaviska inslaget tidvis var mycket stort. Enligt Brian Magnusson inföll glansperioden mellan 1887 och 1914. Nicholas – eller – Nils Delin (1817-1882), som fått ge utställningen namn, var den första nybyggaren i Peirce County nära Tacoma. Året var 1852.
Många av de emigranter som kom till nordvästra Amerika arbetade i skogen, en del blev jordbrukare eller jobbade i sågverk och andra industrier som småningom växte fram.
– Många försörjde sig också som snickare och det ansågs att en stor del av de finaste husen var byggda av skandinaviska snickare, säger Magnusson.


Ålänningar
Han berättar om ålänningen Oskar Karlsson som finns med på en av utställningens bilder.
– Han arbetade på Hanssons spånfabrik, men hade också namn om sig att vara en god båtbyggare och dessutom en bra dansör som svängde runt på föreningshuset Walhalla.
En annan ålänning som han nämner var en präst med namnet Söderlund, senare amerikaniserat till Southerland.
Det finlandssvenska inslaget var över huvud taget stort i trakterna kring Tacoma och Seattle och flera av bilderna visar finlandssvenska emigranter i både fest och vardag.


Samarbete
Brian Magnusson konstaterar att man inte bland emigranterna gjorde så stor skillnad på om man kom från Sverige eller från de svenska trakterna i Finland eftersom språket var gemensamt. Man var skandinaver.
– I föreningen Walhalla, i Wasa-orden eller i den finlandssvenska Order of Runeberg fanns – och finns – både svenskar och finlandssvenskar. Jag skulle tro att hälften av medlemmarna i Runebergsorden i dag har sina rötter i Sverige.
Samarbetet med Norge-ättlingarna var intimt och Magnusson nämner att man till exempel kunde tillägna sig norska julmatstraditioner även i de övriga grupperna.


Optimistisk
Fortfarande firar man i de här trakterna allmänt lucia och försöker hålla olika nordiska traditioner levande. Att det med tiden sker en uttunning av det nordiska inslaget kan inte undvikas, men Brian Magnusson verkar ändå ganska hoppfull beträffande framtiden.
– Institutionen för skandinaviska studier vid universitetet, den största i Amerika, Nordic Heritage Museum och Swedish-Finn Historical Socielty ser till att det nordiska inte blir bortglömt.


Björnar och pumor...
Själv bidrar Brian Magnusson bland annat med att bedriva fältforskning kring tidig nordisk-amerikansk konst och kultur. Ofta rör han sig i det syftet ute i rena ödemarken där han letar upp spår av tidig nordisk emigrantbosättning för att komma underfund med hur man byggde och bodde, hur det arv man bar med sig kom till synes.
– Men man får vara litet på sin vakt. Det finns ju fortfarande både björn och puma i de här trakterna, säger han med ett leende.
Vernissage, med föredrag, i kväll kl 18-20 och ett nytt föredrag på söndag kl 12.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax