DELA

Visar järnets möjligheter

Lätta hängande skulpturer i syraetsad järnplåt eller kopparplåt och tunga reliefer i gjutjärn ger en spännvidd från 25 gram till 160 kilo. Anna Sundbloms utställning i Föglö bibliotek visar verkligen på järnets möjligheter. På bilden ett av utställningens arbeten i gjutjärn.
Utställningen, som hade sin vernissage i går kväll, är också en slags hemkomst till Föglö för Anna Sundblom.
– Det är ju här jag har alla mina rötter och det är här jag tillbringat alla mina somrar. Numera har dessutom mina föräldrar flyttat tillbaka hit, säger hon när Nyan fick sig en förhandstitt på utställningen i går på dagen.


Etsad plåt
De arbeten i metall som Anna Sundblom nu visar är gjorda under en längre tid. De äldsta är de hängande skulpturer i syraetsad järnplåt som hon gjorde redan för åtta år sedan. Samma teknik har hon senare också använt i de hängande skulpturer i kopparplåt som också finns med. Kopparskulpturerna gjorde hon för vandringsutställningen ”Meddelanden” som konstcentret Pro Artibus stod bakom.
Den genombrutna ytan som ger ett nästan sprött intryck har åstadkommits genom att plåten bestrukits med asfaltlack och sedan doppats i ett etsningsbad med salpetersyra.
På gräsmattan utanför biblioteket kan man se en järnskulptur i större format gjord i samma teknik, numera vackert rostpatinerad. ”Eget rum” heter skulpturen.


Gjutjärn
Utställningens tunga pjäser är tre kuber och en väggrelief i gjutjärn. Den som såg utställningen ”Sakrum” i Ålands konstmuseum 2006 där Anna Sundblom samverkade med ljudkreatören Tom Clemes och konstgrafikern Mari Stefansdotter känner igen kubformerna där olika kroppsdelar syns gjutna i relief i naturlig storlek.
Enligt Anna Sundblom är det uttryck hon vill förmedla med avgjutningarna och de stränga kubformerna sådant som känslor av instängdhet och förtryck.


Plattor med tröst
På golvet har hon placerat ut järnplattor med ingraverad text. ”Human Plates I-IXX” kallar hon det här verket. Plattorna och deras innehåll beskriver hon som trösterika, med texter som man kan ta till sig. Det handlar om dikter, psalmverser och Annas egna texter men här finns också några järnplattor med ingraverade personnummer, verkliga sådana, från 44 olika människor.
För de gjutna objekten i utställningen har Anna Sundblom själv gjort gjutmodellerna i gips medan det praktiska arbetet med sandformning och gjutning har gjorts i ett litet gjuteri i Alunda norr om Uppsala.


Järn förlåtande
På frågan om vad det är i järnet som material som fascinerar henne blir svaret.
– Järnet är så mångsidigt. Trä är så definitivt, kapar man av det så är det av, men järn kan man välla i hop igen. Man kan säga att järnet som material är mera förlåtande.
Utöver sitt arbete med konst och konsthantverk fungerar Anna Sundblom just nu som sakkunnig inom Nordiska ministerrådets konst- och kulturprogram, ett uppdrag som pågår till 2009. Tidigare var hon projektledare inom Skärgårdskultur och åren 2003-2006 bild- och formlärare vid Ålands hantverksskola. Vid den skolan studerade hon själv 1998-1999 och fortsatte sedan 1999-2002 vid HDK-Stenebyskolan i Dalsland, en filial till Göteborgs universitet, där hon avlade kandidatexamen i konstsmide och metallformgivning.
Utställningen i Föglö bibliotek kan ses till den 29 maj under bibliotekets öppettider.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax

tfn 528 466

Foto: ERKKI SANTAMALA

erkki.santamala@nyan.ax