DELA

Vill värna yttrandefriheten i bildkonsten

Yttrandefriheten är något av ett nyckelord för Krister Sundbäck som i kväll har vernissage på en utställning med pasteller, teckningar och grafiska blad på Galleri Skarpans i Mariehamn.
När Krister Sundbäck presenterar utställningen vill han först säga några ord om yttrandefriheten. Han påminner om att yttrandefriheten är grundlagsfäst både i Sverige och Finland och att den också har betydelse för bildkonsten.
– Den innebär att vi i bild fritt får uttrycka tankar, åsikter och känslor, understryker han.


Stort tidsspann
Utställningen på Skarpans innehåller arbeten från fyra årtionden, men Krister Sundbäck vill ändå inte kalla den retrospektiv. Utställningen är bara, som titeln anger, en utställning med pasteller, teckningar och grafiska blad. Ändå kan man i den finna ledtrådar till konstnärens utveckling och bildningsväg.
Krister Sundbäck studerade från slutet av sjuttiotalet konst i Stockholm, Malmö och Oslo och har avlagt magisterexamen vid Stockholms universitet 1997. En del av det han visar på utställningen tillkom redan under olika faser i utbildningen.
Under åttiotalet och nittiotalet höll Sundbäck flera separatutställningar och deltog också i olika grupputställningar. På 2000-talet finns bara en utställning i Åbo – ”Grafik från Åland” – listad i det appendix han gjort för utställningsbesökarna. Att det på utställningen finns arbeten från det senaste året visar dock att Sundbäck fortsatt att intressera sig för sitt konstskapande.
– Från och till, konstaterar Sundbäck som till vardags jobbar på ett kryssningsfartyg.


Anslående pasteller
Blickfång för utställningsbesökaren utgör de stora pasteller som finns i det första rummet i galleriet. Här visar Sundbäck bland annat sin så kallade Gregersö-svit från tidigt nittiotal där hans egentillverkade kraftiga paint sticks, gjutna pastellblock, verkligen kommer till sin rätt.
Teckningarna i fetkrita, blyerts, kol och tusch, liksom några arbeten i rödkrita kan man främst studera i det inre rummet i galleriet. Här finns också några akvareller av senare datum.


Tecknandet är grunden
Teckningarna och pastellerna står för olika sidor i det konstnärliga uttrycket.
– Teckningstraditionen är ryggraden i konsten. Teckningen står för kontinuiteten medan pastellen representerar det temporära, säger Sundbäck.
På frågan om vad han vill med sin konst, blir svaret:
– Jag vill uttrycka min fria vilja, mina känslor och tankar.
Utställningen har sin vernissage i kväll, torsdag, kl. 18-20 och den pågår till den 27 februari.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax

tfn 528 466

Foto: STEFAN ÖHBERG

stefan.ohberg@nyan.ax