DELA

Vill lära sig hur man räddar Pommern

Hur förhindrar man bäst ett fartyg från att korrodera? Det ska redas ut vid en internationell konferens som arrangeras både i Mariehamn och i Stockholm om två år.
– Vi vill utvidga samarbetet mellan sjöfartsmuseerna, säger Leif Malmberg.
Svenskarna Leif Malmberg, chef för fartygsenheten vid Statens maritima museer och Barbro Eriksson, Vasamuseets publikchef, gästade gårdagens presskonferens där information gavs om den internationella konferensen om korrosion i historiska fartyg. Evenemanget ska äga rum i både Stockholm och Mariehamn under fyra dagar i september 2011.
Förutom Statens maritima museer ingår Mariehamns stad, Ålands sjöfartsmuseum och Högskolan på Åland i samarbetsprojektet.
– Pommern är stadens symbol och stilikon samt det sista i ursprungligt skick bevarade fartyget av sitt slag. Just nu pågår diskussioner om hur hon ska bevaras och var hon ska ligga, många alternativ finns och i dag (läs: i går) lämnade en kommitté in sitt betänkande, säger stadsdirektör Bjarne Pettersson och fortsätter:
– Hon har 107 år på nacken och är i bra skick, men utsatt för väder, vind och vatten. Det är viktigt att underhålla Pommern på rätt sätt, och det vill vi lära oss på konferensen.

Aktivt ansvar
För Ålands del är det dock inte bara Pommerns bevarande som är av intresse. Alla sorters fartyg, även i den moderna handelsflottan, drabbas mer eller mindre av korrosion. Därför ska föreläsningarna inte bara rikta sig till de cirka hundra konferensdeltagarna, utan det planeras också publika föreläsningar som erbjuder kunnande för andra att ta del av.
– För vår del är det viktigt att medverka och vi har tagit på oss ett stort arrangörsansvar medan staden tar det ekonomiska ansvaret, säger Ålands sjöfartsmuseums chef Hanna Hagmark-Cooper.
Leif Malmberg säger att Statens maritima museer under processen engagerat sig mer och mer.
– Ju längre in i diskussionen vi kom, desto viktigare var det att ta ett aktivt ansvar i konferensen. Vi har själv fem fartyg, till exempel fullriggaren Jarramas som just nu är i en renoveringsfas där korrosion varit det största problemet. Det här är ett fint sätt att utvidga samarbetet mellan sjöfartsmuseerna, säger han.
Konferensen är planerad att inledas i Vasamuseet i Stockholm för att sedan fortsätta ombord på ett kryssningsfartyg och avslutas på Åland.
– Förhoppningsvis i våra nya lokaler, säger Hagmark-Cooper.

MALIN TILLSTRÖM

malin.tillstrom@nyan.ax

Fotnot: Korrosion är synonymt med frätning och rostangrepp.