DELA

Vill göra körer kreativa

– Vi vill visa på alternativ och ta vara på gruppens möjligheter, Det säger Simon Ljungman som tillsammans med Anci Hjulström håller sin andra körweekend med Vivakören på Åland. De är också med och skapar den konsert på temat ”Tusen och en natt” som skall markera Vivakörens jubileum i höst.
Anci och Simon är aktiva i kören Amanda som deltog i den stora finlandssvenska sång.- och musikfest en i Vasa i fjol. Där höll man också en workshop för körsångare och kom i kontakt med Vivakören och dess ledare Lena Svartström. Det resulterade i en körweekend på Åland i november som nu får sin uppföljning.
Men är körsång nu så märkvärdigt, är det inte bara att lära sig sångerna och ställa sig upp och sjunga?
– Så kan det förstås vara, men i Amanda har vi velat göra något mera, velat gå vidare, lära av varandra och ta vara på allas erfarenheter. I en kör på trettio personer kan man dra stor nytta av att alla är olika, säger Anci.
Varken Anci eller Simon vill komma med någon kritik mot ett mera traditionellt arbetssätt med en ledare som avgör det mesta, men Simon konstaterar att en sådan struktur också kan vara sårbar. Ibland är det till exempel svårt att ersätta en körledre som plötsligt slutar.
– Det är absolut inget fel på tradition, men människor blir också glada av att få göra något annorlunda och då kan mycket hända på kort tid.


Bejakar variation
Simons och Ancis metod är att ta vara på mångfalden och bejaka variationen.
– Det handlar om att alla människor är kreativa och att detta kommer till uttyck redan i barnets lek. Leken är en viktig drivkraft och den borde kunna överleva och finnas med i alla åldrar, både barnet och den vuxna skall ges utrymme, säger Anci.
Praktiskt arbetar Anci och Simon så att de delar in de körer de träffar i smågrupper på kanske fyra personer där idéerna kan få flöda fritt. När man sedan samlas och redovisar vad man kommit fram till blir det ett stort idéflöde och man kan undvika att enskilda personer dominerar för mycket.


Vad vill vi?
En viktig fråga som man måste ställa sig i körarbetet är också vad man egentligen vill, menar de.
– Man kan få till stånd en stor och vacker konsert, men så inställer sig frågan: vad vill vi egentligen med detta, säger Anci.
Ett viktight resultat av det arbetssätt som Simon och Anci tillämpar är att körmedlemmarna känner sig delaktiga.
– På samma sätt som i fråga om en teaterföreställning är också en körkonsert allas ansvar.
Båda menar också att en konset som publiken minns efteråt ofta är en sådan där någonting sticker ut och är lite annorlunda.
– Att bjuda in publiken i det man gör är viktigt, menar Simon.


Energi och lust
Imponerade är Simon och Anci över Vivakörens intresse och engagemang.
– Vi mötte redan i höstas en kör full av energi och lust att gå vidare till nya uttryck, säger Anci.
Utgångspunkten, ramverket, inför höstens konsert med Vivakören är ”Tusen och en natt”.
– Det handklar om kärlekens kraft på gott och ont, säger Anci Hjulström.
Damkören Vivakören fyller 20 år i år.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax